Η Π.Ε Τρικάλων ζητά γιατρούς για την ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και κατόχων άδειας οδηγού

Ανακοίνωση σχετικά με την σύναψη σύμβασης της Περιφέρειας για την Π.Ε Τρικάλων με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων  με έργο την ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και κατόχων άδειας οδηγού εξέδωσε και έχει ως εξής:

0 219

Ανακοίνωση σχετικά με την σύναψη σύμβασης της Περιφέρειας για την Π.Ε Τρικάλων με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων  με έργο την ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και κατόχων άδειας οδηγού εξέδωσε και έχει ως εξής:

Ανακοίνωση σχετικά με την σύναψη σύμβασης της Περιφέρειας για την Π.Ε Τρικάλων με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων  με έργο την ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και κατόχων άδειας οδηγού εξέδωσε και έχει ως εξής:

ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΥ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΥ, ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΥ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΥ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΥ, ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ, ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΥ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ, ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ, ΟΥΡΟΛΟΓΟΥ, ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΥ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΥ και ιατρού χωρίς ειδικότητα (κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος τουλάχιστον πέντε (5) ετών ) για την σύναψη σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, με έργο την ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και κατόχων άδειας οδηγού.

Με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ 148 Α) αλλάζει η διαδικασία με την οποία κρίνεται η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ή ΟΧΙ από ιατρικής άποψης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών, καθόσον έχει καταργηθεί η Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (ΔΙΕ) και έχει προστεθεί η υποχρέωση εξέτασης , εκτός των υφισταμένων εξετάσεων από ΠΑΘΟΛΟΓΟ και ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ και εξέταση από ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟ και ΝΕΥΡΟΛΟΓΟ ή ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΟ ή ΨΥΧΙΑΤΡΟ για ορισμένες κατηγορίες υποψηφίων οδηγών και οδηγών (κυρίως υπερήλικες).

Η νέα διαδικασία ιατρικής εξέτασης θα αρχίσει να εφαρμόζεται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.4413/2016 από την 09-11-2016.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις Ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας θα πρέπει από την 09-11-2016 και εφεξής να απευθύνονται είτε σε ιατρούς Κρατικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Κρατικών Κέντρων Υγείας στα πλαίσια της ολοήμερης λειτουργίας (απογευματινά ραντεβού) είτε σε συμβεβλημένους ιατρούς με την Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων .

Μετά τα παραπάνω και προκειμένου να διασφαλισθεί η απαιτουμένη επάρκεια συμβεβλημένων ιατρών στους οποίους πρέπει να απευθύνονται από την 09-11-2016 οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί, για να λάβουν Ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας για λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων

ΚΑΛΕΙ
τους ιατρούς με ειδικότητα :
1. ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ
2. ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ
3. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΥ
4. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΥ
5. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΥ
6. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΥ
7. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ
8. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΥ
9. Ιατρού χωρίς ειδικότητα (κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος τουλάχιστον πέντε (5) ετών )
10. ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ
11. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΥ
12. ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ
13. ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ
14. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ
15. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ
16. ΟΥΡΟΛΟΓΟΥ
17. ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΥ
18. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΥ
οι οποίοι ιατροί να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1.4 του κεφαλαίου Α΄ του παραρτήματος ΙΙΙ του Π.Δ.51/2012 «Συμβάσεις Ιατρών Ιατρικής εξέτασης ..» όπως ισχύει δηλαδή :

1. Να λειτουργούν νόμιμα ιατρείο.

2. Να διαθέτουν σχετική βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας από τον οικείο ιατρικό σύλλογο

Επίσης οι ιατροί που ενδιαφέρονται να συνάψουν ΣΥΜΒΑΣΗ με την Περιφέρεια Θεσσαλίας στην Π.Ε. Τρικάλων, προκειμένου να γίνονται δεκτά από την Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών τα Πιστοποιητικά Υγείας που θα εκδίδουν για τους πελάτες τους υποψήφιους οδηγούς και οδηγούς, καλούνται να υποβάλουν στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Τρικάλων (Σωτήρα Τρικάλων ΤΚ 42100) αίτηση συνοδευόμενη από φωτοτυπία της ταυτότητάς τους και βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου .

Επισημαίνεται ακόμη ότι:

Ι. Η αμοιβή που καταβάλλεται στους ιδιώτες ιατρούς που διενεργούν την ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών, είναι ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτερο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους (παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν.4413/2016)

ΙΙ. Οι υφιστάμενες συμβάσεις ιατρών που έχουν συναφθεί με την Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε Τρικάλων και είναι σε ισχύ συνεχίζουν να ισχύουν , όπως προβλέπεται σε αυτές.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.