Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Τρικάλων για τις δημόσιες τοποθετήσεις

Σας παραθέτουμε, ως απάντηση σε δημοσιεύματα που αφορούν διαδικασίες διαχείρισης

0 151

Σας παραθέτουμε, ως απάντηση σε δημοσιεύματα που αφορούν διαδικασίες διαχείρισης

Σας παραθέτουμε, ως απάντηση σε δημοσιεύματα που αφορούν διαδικασίες διαχείρισης  και προβολής θεμάτων Υγείας, την παρακάτω Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Τρικάλων έχοντας υπ’ όψη:

1. Το από 10-4-2018 ενημερωτικό σημείωμα του Διοικητή, ήτοι: «Σε συνέχεια της αρίθμ.1/4-1-2006 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, Απόφαση 11, Θέμα 11°: Συνεντεύξεις στα Μ.Μ.Ε., σας εφιστούμε την προσοχή και παρακαλείστε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση, που αφορά θέματα του Νοσοκομείου ή οποιαδήποτε θέματα Υγείας, να προηγείται η σχετική ενημέρωση στη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων».

2. Την αριθμ. 11/1/4-1-2006 απόφαση του Δ.Σ.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 10 του Ν. 3418/28-11-2005 ήτοι:
«Δεν επιτρέπεται η δια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης έκφραση απόψεων που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση ή παραπλάνηση του κοινού για θέματα υγείας…»

4. Το γεγονός της διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος.
Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου, αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, και μετά από διαλογική συζήτηση:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα:

Σε ό,τι αφορά επείγοντα ή μη θέματα υγείας πριν την δημοσίευση στον έντυπο ή ηλεκτρονικό Τύπο, να προηγείται η σχετική ενημέρωση στη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, προκειμένου να αποφευχθεί σύγχυση ή παραπλάνηση του κοινού.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.