Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων – 39 θέσεις καθαριότητας για τους χώρους του Γ.Ν.Τρικάλων – Ψυχαργώς

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την αρίθμ. 324 απόφαση της 16ης/01-06-2016 ορθή επανάληψη συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

0 256

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την αρίθμ. 324 απόφαση της 16ης/01-06-2016 ορθή επανάληψη συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την αρίθμ. 324 απόφαση της 16ης/01-06-2016 ορθή επανάληψη συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριάντα εννέα (39) ατομικών συμβάσεων μισθώσεων έργου για την καθαριότητα των χώρων του Γ.Ν.Τρικάλων-Ψυχαργώς.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων www.trikalahospital.gr και η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα ξεκινήσει από την ανάρτηση της πρόσκλησης στη διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Τρικάλων δηλαδή στις 7/6/2016 και για δέκα ημέρες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν το έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου καθώς και στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.