Εργασίες για το δίκτυο ύδρευσης στην οδό Τρικάλων από την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου

0 363

Εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης και επέκτασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπάκας σε οδούς του Δήμου Μετεώρων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.
Β) Την από 29/11/2018 έγγραφη αίτηση του κ. Ευδόρου ΠΟΤΗΡΗ – εκπροσώπου τεχνικής εταιρείας «ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
Γ) Τις υπ’ αριθμ. 5605/18/2440794 από 30/11/2018 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας, με την οποία συνηγορεί στις αιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες.
Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση – πρόοδο των εργασιών αντικατάστασης και επέκτασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης σε οδούς του Δήμου Μετεώρων (πόλη της Καλαμπάκας):

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ά ρ θ ρ ο 1ο

Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 03/12/2018 μέχρι και την Δευτέρα 10/12/2018 κατά τις ώρες από 07:30 ́ – 15:30 ́ των ημερών αυτών, στην οδό Τρικάλων, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Δημαρχείο Δήμου Μετεώρων και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσής της με την οδό Αριστείδου έως το ύψος της διασταύρωσής της με την οδό Ε. Βλαχάβα.
-Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, κατά το ίδιο χρονικό
διάστημα στο παραπάνω τμήμα της οδού Τρικάλων.
– Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 03/12/2018 μέχρι και την Δευτέρα 10/12/2018 κατά τις ώρες από 07:30 ́ – 15:30 ́ των ημερών αυτών, στις κάτωθι οδούς:
– Ελ. Βενιζέλου στο τμήμα αυτής από δ/ση με οδό Θ.Οικονόμου έως δ/ση με οδόΤρικάλων,
– Μ. Αλεξάνδρου στο τμήμα αυτής από δ/ση με οδό Χατζηπέτρου έως δ/ση με οδό Τρικάλων ,
– Σοφοκλέους στο τμήμα αυτής από δ/ση με οδό Γ. Κονδύλη έως δ/ση με οδό Τρικάλων,
– Ε. Βλαχάβα στο τμήμα αυτής από δ/ση με οδό Α. Διάκου έως δ/ση με οδό Τρικάλων και
– Οδό Περικλέους.
– Η κίνηση των Δ.Χ.Τ.Λ. και φορτηγών οχημάτων τροφοδοσίας θα επιτρέπεται επί της οδού Τρικάλων ενώ η εκτροπή της κυκλοφορίας των λοιπών οχημάτων θα πραγματοποιείται διαμέσω των οδών Αριστείδου και Χ.Τρικούπη, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.
– Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με την αρμόδια Υφιστάμενη Υπηρεσία μας, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας και την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.