Επεκτείνονται οι συμβάσεις του προσωπικού «covid-19» στις δημοσιές δομές υγείας της Θεσσαλίας

0 1.029

Με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 επεκτείνονται οι συμβάσεις του προσωπικού «covid-19» στις δημοσιές δομές υγείας της Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός: «Στηρίζουμε στην πράξη το κρατικό σύστημα υγείας και το υγειονομικό προσωπικό που καθημερινά υπερβαίνει εαυτόν»

 

Το ενταγμένο Έργο στο ΠΕΠ Θεσσαλίας με τίτλο «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» προϋπολογισμού 16.708.945,00€, χρηματοδότησε την εργασία επικουρικού προσωπικού – ιατροί και λοιπό προσωπικό – έως 31-12-2022, στους φορείς:

 • 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
 • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ “ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ”
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
 • ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
 • ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ)
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)

και επιπρόσθετα, την Υποστήριξη Υλοποίησης του Έργου από τον Κύριο Δικαιούχο της που είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου ΥΓΕΙΑΣ, με ποσό 10.000€.

Η αρχική χρηματοδότηση του ΠΕΠ Θεσσαλίας (1η Απόφαση Ένταξης Έργου, 8ος/2020) σύμφωνα με τις προβλέψεις αναγκών των φορέων Υγείας, αφορούσε 200 άτομα, από την αρχική πρόσληψή τους το 2020 και για διάρκεια έως 24 μήνες.

Ακολούθως, η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης (3ος/2022) σε συμφωνία με το Νόμο 4889/2022 που παράτεινε την εργασία τους έως το τέλος 2022, αφορούσε στα 163 άτομα που εργάστηκαν και για όλη τη διάρκεια της εργασίας τους και επιπρόσθετα 501 άτομα (που είχαν προσληφθεί με άλλη εθνική χρηματοδότηση) για την εργασία τους στο 1ο εξάμηνο 2022.

Μετά την ψήφιση του Νόμου 5007/2022 (ΦΕΚ 241/Α’/23-12-2022), όπου με το άρθρο 20 παρατείνεται η διάρκεια εργασίας του εν λόγω προσωπικού έως 31-12-2023, το ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 χρηματοδοτεί το προσωπικό που εργάζεται σήμερα και είναι 551 άτομα, για 1 επιπλέον εξάμηνο, δηλαδή έως 30-06-2023.

Ο νέος προϋπολογισμός του έργου στο ΠΕΠ Θεσσαλίας διαμορφώνεται σε 20.255.150,07 €, αυξημένα κατά 6 εκατ. ευρώ περίπου για τους πρόσθετους 6 μήνες εργασίας του προσωπικού που χρηματοδοτεί.

«Με ενσυναίσθηση, στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή της πανδημίας και συνεχίζουμε να στηρίζουμε στην πράξη το κρατικό σύστημα υγείας και το υγειονομικό προσωπικό που καθημερινά υπερβαίνει εαυτόν» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.  «Επενδύσαμε μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 20.2 εκατομμύρια ευρώ για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, αποκλειστικά για τις ανάγκες του covid-19 και αυξάνουμε τη χρηματοδότηση  κατά επιπλέον 6,3 εκατομμύρια ευρώ για τη μισθοδοσία ακόμη 501 εργαζομένων, μέχρι τα μέσα του 2023. Στηρίζουμε τα κρατικά Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, στηρίζουμε τη συνέχιση της εργασίας, στηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων της Θεσσαλίας σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το έργο του ΠΕΠ.Θ αφορά την ενίσχυση και στήριξη των Μονάδων Υγείας του δημοσίου και φορέων του Υπουργείου Υγείας στη Θεσσαλία, με πρόσληψη ειδικευμένου και λοιπού ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας. Εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπ. Υγείας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημικής κρίσης της COVID-19. Πλαισιώνεται θεσμικά από Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 46/Α/3-4-2020) με τον οποίο κυρώθηκαν οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 11.03.2020 (ΦΕΚ55/Α/11-03-2020) και της 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020) καθώς και με τις πρωτοβουλίες της ΕΕ όσον αφορά ειδικά μέτρα για κινητοποίηση επενδύσεων για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19.

Περιλαμβάνει την ενίσχυση: α) της 5ης ΥΠΕ και δομών της ΠΦΥ β) των Νοσοκομείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και γ) των ΦΠΥΥ : ΕΚΑΒ, ΟΚΑΝΑ, ΕΟΠΥΥ, με πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για διάστημα 24 μήνες και με παράταση έως 30-06-2023, βάσει του άρθρου 10 Ν.4889/2022 και του άρθρου 20 του Ν.5007/2022 .

Αποσκοπεί στη λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19 μέσω αύξησης του προσωπικού για ικανοποίηση αναγκών

 • άμεσης λειτουργικής αναδιάταξης μονάδων και κλινικών εντός των υφιστάμενων υποδομών με προσαρμογές για να ενισχυθούν σημαντικά οι ειδικές κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ με αύξηση του υπηρετούντος προσωπικού
 • εφαρμογής των πρωτοκόλλων διαλογής, έγκαιρης ανίχνευσης και διαχείρισης ενδεχόμενων κρουσμάτων κορωνοϊού (Covid-19), καταρχήν στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας αναφοράς στην ασφαλή διακομιδή των κρουσμάτων και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας, στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας.
 • παροχής υπηρεσιών υγείας και καλύτερης εξυπηρέτησης των ασθενών με χρόνια νοσήματα ή οξεία νόσο που δεν αφορά μόνο σε λοίμωξη του αναπνευστικού.
 • ενίσχυσης της αντοχής του υπηρετούντος δυναμικού και της δυνατότητας αναπλήρωσής του σε περιπτώσεις άσκησης δικαιώματος άδειας ειδικού σκοπού, σε περιπτώσεις καραντίνας και για την αποτροπή της επαγγελματικής εξουθένωσης.

Τα παραπάνω απαιτούν ευρύ φάσμα ειδικοτήτων όλων που εμπλέκονται στην επιχειρησιακή λειτουργία των Μονάδων και Φορέων Υγείας.

Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επικουρικού προσωπικού, όπως διαμορφώθηκε και επεκτάθηκε σε νέους φορείς με τις ΠΝΠ και σύμφωνα με τους καταλόγους όπως αυτοί καταρτίζονται και τηρούνται από Υ.Υ. και ΥΠΕ. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό αμείβεται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις. Η ανάληψη υπηρεσίας είναι με νωρίτερη έναρξη κυρίως από Μάρτιο 2020. Το επικουρικό προσωπικό που είχε ήδη αναλάβει υπηρεσία χρηματοδοτήθηκε αρχικά από ειδική επιχορήγηση του ΓΛΚ ή ιδίους πόρους και στη συνέχεια από Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ του Υπουργείου Yγείας (ΣΑ091) μέχρι την έναρξη συγχρηματοδότησης από τη ΣΑΕΠ 0061 και το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι άμεσες δαπάνες προσωπικού που αφορούν το συνολικό κόστος μισθοδοσίας (μικτό μισθοδοτικό κόστος) βάσει παραστατικών, ήτοι οι μικτές αποδοχές αντίστοιχες της θέσης που τοποθετούνται, συμπεριλαμβανομένου του μικτού κόστους των εφημεριών, νυχτερινά-εξαιρέσιμα, υπερωρίες και πάσης φύσεως επιδομάτων, οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και οι εργοδοτικές εισφορές που αντιστοιχούν στα ανωτέρω, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και επιπρόσθετα ως κατ’ αποκοπή ποσοστό 15% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών για κάλυψη λειτουργικών εξόδων, αναλωσίμων, όπως ΜΑΠ κ.α. στους εν λόγω φορείς που υποστηρίζεται η λειτουργία τους.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr