Εκλογές 2019 Δήμος Μετεώρων – Δείτε τα πρώτα αποτελέσματα

0 14.350

Ολοκληρώθηκε η σημερινή εκλογική διαδικασία στην οποία οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους σε όλη την Ελλάδα κλήθηκαν να επιλέξουν τις νέες Δημοτικές Αρχές, τα νέα Περιφερειακά Συμβούλια, τους ευρωβουλευτές και τα Τοπικά Συμβούλια.

Στον Δήμο Μετεώρων η όλη διαδικασία κύλησε ομαλά και όπου υπήρξαν προβλήματα ξεπεράστηκαν αμέσως.

Με συνεχής ενημέρωση από εδώ θα έχετε τα πρώτα αποτελέσματα από τα εκλογικά τμήματα του Δήμου Μετεώρων.

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΩΣ ΤΩΡΑ

Σινάνης 7210

Αλέκος 5995

Παπαμιχαήλ 2278

Χαντζιάρας 645

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

Σινάνης 40

Αλέκος 34

Παπαμιχαήλ 179

Χαντζιάρας 11

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΓ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ

Σινάνης 101

Αλέκος 140

Παπαμιχαήλ 40

Χαντζιάρας 3

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ

Σινάνης 74

Αλέκος 61

Παπαμιχαήλ 35

Χαντζιάρας 9

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΦΙΟΥ

Σινάνης 96

Αλέκος 70

Παπαμιχαήλ 37

Χαντζιάρας 17

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

Σινάνης 44

Αλέκος 40

Παπαμιχαήλ 185

Χαντζιάρας 16

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΥΚΗΣ

Σινάνης 110

Αλέκος 51

Παπαμιχαήλ 26

Χαντζιάρας 9

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Σινάνης 40

Αλέκος 34

Παπαμιχαήλ 8

Χαντζιάρας 9

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ

Σινάνης 79

Αλέκος 62

Παπαμιχαήλ 13

Χαντζιάρας 3

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

Σινάνης 74

Αλέκος 39

Παπαμιχαήλ 4

Χαντζιάρας 1

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Σινάνης 51

Αλέκος 81

Παπαμιχαήλ 9

Χαντζιάρας 0

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΘΟΒΟΥΝΙΟΥ

Σινάνης 17

Αλέκος 81

Παπαμιχαήλ 9

Χαντζιάρας 0

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΡΑΣ

1ο

Σινάνης 64

Αλέκος 113

Παπαμιχαήλ 5

Χαντζιάρας 10

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΡΑΣ 2ο

Σινάνης 74

Αλέκος 61

Παπαμιχαήλ 35

Χαντζιάρας 9

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Σινάνης 167

Αλέκος 128

Παπαμιχαήλ 23

Χαντζιάρας 3

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Σινάνης 122

Αλέκος 40

Παπαμιχαήλ 9

Χαντζιάρας 4

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΒΑΣ

Σινάνης 141

Αλέκος 195

Παπαμιχαήλ 18

Χαντζιάρας 13

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ

Σινάνης 69

Αλέκος 83

Παπαμιχαήλ 13

Χαντζιάρας 14

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Σινάνης 86

Αλέκος 78

Παπαμιχαήλ 11

Χαντζιάρας 7

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΝΙΑΣ

Σινάνης 117

Αλέκος 78

Παπαμιχαήλ 11

Χαντζιάρας 7

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ

Σινάνης 38

Αλέκος 22

Παπαμιχαήλ 35

Χαντζιάρας 0

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΥΓΟΝΑΣ

Σινάνης 123

Αλέκος 46

Παπαμιχαήλ 12

Χαντζιάρας 8

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ

Σινάνης 178

Αλέκος 77

Παπαμιχαήλ 39

Χαντζιάρας 3

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ

Σινάνης 34

Αλέκος 104

Παπαμιχαήλ 10

Χαντζιάρας 2

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΥΡΟΥ

Σινάνης 152

Αλέκος 53

Παπαμιχαήλ 15

Χαντζιάρας 2

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΟΚΟΠΛΕΥΡΙΟΥ

Σινάνης 90

Αλέκος 62

Παπαμιχαήλ 16

Χαντζιάρας 5

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΗΔΟΝΑΣ

Σινάνης 86

Αλέκος 89

Παπαμιχαήλ 30

Χαντζιάρας 9

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΓΑ

Σινάνης 34

Αλέκος 143

Παπαμιχαήλ 35

Χαντζιάρας 22

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ

Σινάνης 74

Αλέκος 61

Παπαμιχαήλ 35

Χαντζιάρας 9

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΛΙΚΙΟΥ

Σινάνης 124

Αλέκος 36

Παπαμιχαήλ 9

Χαντζιάρας 1

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ

Σινάνης 21

Αλέκος 1

Παπαμιχαήλ 2

Χαντζιάρας 2

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΗΣ

Σινάνης 117

Αλέκος 78

Παπαμιχαήλ 15

Χαντζιάρας 2

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

Σινάνης 74

Αλέκος 61

Παπαμιχαήλ 35

Χαντζιάρας 9

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ

Σινάνης 79

Αλέκος 82

Παπαμιχαήλ 25

Χαντζιάρας 6

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 26β’ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Σινάνης 119

Αλέκος 165

Παπαμιχαήλ 23

Χαντζιάρας 7

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

Σινάνης 134

Αλέκος 83

Παπαμιχαήλ 13

Χαντζιάρας 10

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 26β’ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Σινάνης 167

Αλέκος 128

Παπαμιχαήλ 23

Χαντζιάρας 3

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 23 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Σινάνης 145

Αλέκος 119

Παπαμιχαήλ 36

Χαντζιάρας 9

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ

Σινάνης 68

Αλέκος 89

Παπαμιχαήλ 37

Χαντζιάρας 3

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ

Σινάνης 104

Αλέκος 69

Παπαμιχαήλ 19

Χαντζιάρας 53

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

Σινάνης 44

Αλέκος 39

Παπαμιχαήλ 184

Χαντζιάρας 11

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑΣ

Σινάνης 137

Αλέκος 63

Παπαμιχαήλ 33

Χαντζιάρας 4

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΥΤΟΥΜΑ

Σινάνης 34

Αλέκος 54

Παπαμιχαήλ 33

Χαντζιάρας 4

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ

Σινάνης 74

Αλέκος 61

Παπαμιχαήλ 35

Χαντζιάρας 9

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

Σινάνης 114

Αλέκος 122

Παπαμιχαήλ 33

Χαντζιάρας 10

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ

Σινάνης 60

Αλέκος 27

Παπαμιχαήλ 2

Χαντζιάρας 3

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

Σινάνης 120

Αλέκος 124

Παπαμιχαήλ 30

Χαντζιάρας 14

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥ

Σινάνης 72

Αλέκος 71

Παπαμιχαήλ 19

Χαντζιάρας 4

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

Σινάνης 72

Αλέκος 84

Παπαμιχαήλ 25

Χαντζιάρας 1

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

Σινάνης 61

Αλέκος 61

Παπαμιχαήλ 144

Χαντζιάρας 13

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ

Σινάνης 59

Αλέκος 67

Παπαμιχαήλ 15

Χαντζιάρας 55

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

Σινάνης 74

Αλέκος 61

Παπαμιχαήλ 35

Χαντζιάρας 9

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΨΗΛΩΜΑ

Σινάνης 37

Αλέκος 29

Παπαμιχαήλ 29

Χαντζιάρας 7

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 19ο

Σινάνης 155

Αλέκος 125

Παπαμιχαήλ 32

Χαντζιάρας 6

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

Σινάνης 49

Αλέκος 74

Παπαμιχαήλ 151

Χαντζιάρας 17

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Σινάνης 147

Αλέκος 46

Παπαμιχαήλ 11

Χαντζιάρας 3

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Σινάνης 47

Αλέκος 73

Παπαμιχαήλ 14

Χαντζιάρας 2

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΞΥΝΕΙΑΣ

Σινάνης 112

Αλέκος 67

Παπαμιχαήλ 66

Χαντζιάρας 7

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.