ΔΥΠΑ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων μοριοδότησης υπαγομένων
στην προστασία του Ν. 2643/1998

0 409


Ανάρτηση οριστικών πινάκων μοριοδότησης υπαγομένων
στην προστασία του Ν. 2643/1998

Σήμερα, Τρίτη 10/01/2023, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ καθώς και στο
κατάστημα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας της ΔΥΠΑ οι οριστικοί πίνακες μοριοδότησης των υπαγομένων στην προστασία του Ν.2643/98.

Η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται αποκλειστικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του υποψηφίου.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης μπορεί να αναζητηθεί από τους υποψηφίους στη
διεύθυνση https://2643.services.gov.gr κάνοντας είσοδο με χρήση των
προσωποποιημένων κωδικών TaxisNet και επιλέγοντας την προκήρυξη στην οποία
συμμετείχαν.

Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω οριστικοί πίνακες μοριοδότησης θα παραδοθούν κατόπιν
στις αρμόδιες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του ν.2643/1998, προκειμένου αυτές να
προβούν, βάσει των παραπάνω πινάκων, (α) στην έκδοση Πρακτικών – Αποφάσεων για
τις τοποθετήσεις στις προκηρυχθείσες θέσεις, για την αντίστοιχη προκήρυξη της
Υπηρεσίας της ΔΥΠΑ, καθώς και (β) στην κατάρτιση και δημοσιοποίηση των «Πινάκων
Τοποθετήσεων» των υποψηφίων της προκήρυξης.

Επίσης, σημειώνεται ότι τυχόν ενδικοφανείς προσφυγές δύνανται να κατατεθούν μόνο
μετά τη δημοσιοποίηση των Πινάκων Τοποθέτησης των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών του
v.2643/1998. Στο παρόν στάδιο δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για κατάθεση ενδικοφανών προσφυγών.

Σε κάθε περίπτωση, για τις τοποθετήσεις των υποψηφίων
στις προκηρυχθείσες θέσεις, όπως και για την αντίστοιχη περίοδο κατάθεσης των
ενδικοφανών προσφυγών, θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις για εκάστη
Επιτροπή.

Η Περιφερειακή Διευθύντρια
Θεσσαλίας της ΔΥΠΑ
Ολγα Τσιούρβα

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr