Δήμος Καλαμπάκας: Ανανέωση επαγγελματικών αδειών της λαϊκής αγοράς

Ο Δήμος Καλαμπάκας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 306/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,

0 273

Ο Δήμος Καλαμπάκας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 306/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,

Ο Δήμος Καλαμπάκας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 306/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,  καλεί τους κατόχους των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου Καλαμπάκας όπως καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση όλων των επαγγελματικών τους αδειών, στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ευθ. Βλαχάβα 3 (τηλ. 24323-50284), έως 11-01-2017.

2) Τα δικαιολογητικά ανανέωσης σύμφωνα με το άρθρου 39 του Ν. 4264/15-05-2014 /(Α΄118) καθορίζονται ως εξής :

α. Βεβαίωση φορολογική ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
β. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα.
*(Βεβαίωση απαλλαγής από τον ασφαλιστικό φορέα Ο.Α.Ε.Ε. σε όσους επαγγελματίες εμφανίζουν ασφάλεια ΟΓΑ)
γ. Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη.
δ. Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
ε. Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/2012 (Β’ 1199) Υπουργική απόφαση.
στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα.
ζ. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Καλαμπάκας, σύμφωνα με το Ν. 3463/2006, άρθρο 285.

3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά, έως 11-01-2017.

4. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται.
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.