Δήμος Καλαμπάκας – Έπεσαν υπογραφές για έργα ύδρευσης – άρδεσης σε Καστανιά και Κακοπλεύρι

Έργα ύδρευσης – άρδευσης που αφορούν τα χωριά Καστανιά και Κακοπλέυρι, υπεγράφησαν σήμερα το μεσημέρι στο Δημαρχείο Καλαμπάκας μεταξύ Δήμου – ΔΕΥΑΚ και εργολάβου.

0 287

Έργα ύδρευσης – άρδευσης που αφορούν τα χωριά Καστανιά και Κακοπλέυρι, υπεγράφησαν σήμερα το μεσημέρι στο Δημαρχείο Καλαμπάκας μεταξύ Δήμου – ΔΕΥΑΚ και εργολάβου.

Έργα ύδρευσης – άρδευσης που αφορούν τα χωριά Καστανιά και Κακοπλέυρι, υπεγράφησαν σήμερα το μεσημέρι στο Δημαρχείο Καλαμπάκας μεταξύ Δήμου – ΔΕΥΑΚ και εργολάβου.

Βελτίωση αρδευτικού δικτύου-αντιδιαβρωτικής προστασίας» στην Τ/Κ Καστανιάς

Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Καλαμπάκας θα προβεί στην βελτίωση του αρδευτικού δικτύου του Δήμου Καστανιάς με κλειστούς αγωγούς και ανοιχτές διώρυγες τραπεζοειδούς διατομής.
Οι περισσότερες από τις υπάρχουσες υποδομές στα αρδευτικά δίκτυα έχουν κατασκευαστεί προ 20ετίας περίπου, με κάποιες συμπληρώσεις των δικτύων που έγιναν κατά την περίοδο 2004 – 2006 (Γ’ ΚΠΣ).
Πρόκειται για ένα ευρύ δίκτυο χωματαυλάκων και τσιμενταυλάκων διατομών 80×50εκ. 40×40εκ. και 30×30εκ, το οποίο εξυπηρετεί τον αγροτικό πληθυσμό του Δήμου Καστανιάς.
Οι τάσεις εγκατάλειψης των οικισμών από τους κατοίκους που ασχολούνται με τη γεωργία, έχει ως αποτέλεσμα την πλημμελή συντήρηση του αρδευτικού δικτύου ενώ τις περισσότερες των περιπτώσεων η μη αξιοποίηση των σημαντικών επιφανειακών υδάτων (πηγή «Λούνου» Ματονερίου, πηγή «Νίστρος» Καστανιάς κλπ) έχει ως αποτέλεσμα τη διάβρωση του εδάφους με εμφάνιση διαρροών στα υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα λόγω της παλαιότητάς τους.
Θα κατασκευαστούν οι παρακάτω αγωγοί:
1. Στο Δ/Δ Αμαράντου
Στη θέση «Κουφορίτο» θα τοποθετηθεί σωληνωτός αγωγός ΡΕ Φ90 10 Atm εντός υπάρχοντος χωματαύλακα, ο οποίος θα τροφοδοτεί με νερό από την υπάρχουσα δέση το προσφάτως κατασκευασθέν αρδευτικό δίκτυο μεταλλικών σωλήνων. Το μήκος του αγωγού θα είναι περίπου 250m.
2. Στο Δ/Δ Αμπελοχωρίου
Θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 ύψους περίπου 1,00 – 1,50m και μήκους περίπου 60m κατάντι τμήματος «Βακούφικο» για την προστασία του υπάρχοντα τσιμενταύλακα.
Θα κατασκευαστεί νέα ανοιχτή διώρυγα τυποποιημένης διατομής E160 (τσιμενταύλακας) 40×40εκ. από σκυρόδεμα C16/20 στη θέση όπου υπάρχει παλιός χωματαύλακας στη θέση «Μποντίλα» μήκους 200m για την άρδευση των αγροκτημάτων στην περιοχή.
Θα κατασκευαστεί κλειστός αρδευτικός αγωγός από PVC Φ315 εγκιβωτισμένος σε σκυρόδεμα C16/20 από οικία Νασίου Λεωνίδα μέχρι οικία Νικογιάννη Δ. με το οποίο θα διοχετευθεί το νερό από τον υπάρχοντα τσιμενταύλακα και από τις βρύσες – πηγές που υπάρχουν στην κεντρική πλατεία του οικισμού προς τα αγροκτήματα στη θέση «Κιάρι». Το μήκος του αγωγού θα είναι περίπου 200m. Με την παρέμβαση αυτή αντικαθίσταται ο τσιμενταύλακας – ανοιχτό ρείθρο – ο οποίος λόγω παλαιότητας έχει υποστεί φθορές.
Θα κατασκευαστεί κλειστός αρδευτικός αγωγός από PVC Φ315 εγκιβωτισμένος σε σκυρόδεμα C16/20 από οικία Λούδη Αθ. προς την θέση «Τσιντσίνα» μήκους περίπου 150m προκειμένου να αντικατασταθεί ο ανοιχτός τσιμενταύλακας όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικές διαρροές και γενικότερα διάβρωση των εδαφών από τα επιφανειακά νερά των αρδεύσεων.

3. Δ/Δ Καλομοίρας
Θα τοποθετηθεί σωληνωτός αγωγός ΡΕ Φ90 10Atm μήκους περίπου 350m στη θέση τσιμενταυλάκων και χωματαυλάκων του αρδευτικού δικτύου της πηγής «Στίγκα». Το δίκτυο θα τοποθετηθεί εντός των αυλάκων ενώ όπου απαιτείται θα γίνει υπογείωσή του για λόγους προστασίας. Για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου θα τοποθετηθούν χυτοσιδηρές δικλείδες Φ90 16Atm.

4. Δ/Δ Ματονερίου
Θα τοποθετηθεί σωληνωτός αγωγός ΡΕ Φ90 10Atm μήκους περίπου 200m εντός υπάρχοντος τσιμενταύλακα από την αρδευτική δεξαμενή στη θέση «Αγ. Νικόλαος» μέχρι την πηγή «Λούνου», όπου θα κατασκευαστεί κλειστός αρδευτικός αγωγός από PVC Φ315 εγκιβωτισμένος σε σκυρόδεμα C16/20 μέχρι την θέση «Ρέμα Παράσχη» μήκους περίπου 150m προκειμένου να αντικατασταθεί ο ανοιχτός τσιμενταύλακας όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικές διαρροές και γενικότερα διάβρωση των εδαφών από τα επιφανειακά νερά των αρδεύσεων. Στο σημείο εκείνο θα κατασκευαστεί ανοιχτή αρδευτική δεξαμενή διαστάσεων 3,00×2,00×1,00, απ όπου θα ξεκινάει σωληνωτός αγωγός ΡΕ Φ90 10Atm μήκους περίπου 200m, ο οποίος θα τοποθετηθεί εντός υπάρχοντος χωματαύλακα για την άρδευση των αγροκτημάτων στην περιοχή κατάντι του οικισμού.

5. Δ/Δ Καστανιάς
Στο Δ/Δ Καστανιάς υπάρχει δίκτυο τσιμενταυλάκων το οποίο διοχετεύει το νερό της πηγής «Νίστο» σε αγροκτήματα εντός και εκτός του οικισμού.
Το δίκτυο κατασκευάστηκε το έτος 1972 και παρουσιάζει σημαντικές φθορές με αποτέλεσμα να εμφανίζονται διαρροές υδάτων.
Στη θέση του υπάρχοντα τσιμενταύλακα προτείνεται να κατασκευαστεί κλειστός αρδευτικός αγωγός από PVC Φ315 εγκιβωτισμένος σε σκυρόδεμα C16/20 μήκους περίπου 250m.

6. Δ/Δ Καστανιάς Συν/μος Μηλότοπος Περιοχή «Φάρμα»
Η περιοχή αυτή όπως και η περιοχή «κάμπος Ελαφίου» που αναφέρεται πιο κάτω αποτελούν τις κύριες περιοχές γεωργικής εκμετάλλευσης του Δήμου Καστανιάς. Το αρδευτικό δίκτυο των περιοχών αυτών που διοχετεύει στα αγροκτήματα το νερό του ρέματος «Καστανιώτικο» κατασκευάστηκε αρχικά την δεκαετία του 1950. Έκτοτε συμπληρώνεται αντικαθίσταται και συντηρείται. Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Καστανιάς πρόκειται να προβεί στην ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου της περιοχής με αντικατάσταση χωματαυλάκων με τσιμενταύλακες και αναβάθμιση των υπαρχόντων τσιμενταυλάκων.
Αναλυτικά:
Θα κατασκευαστεί νέα ανοιχτή διώρυγα τυποποιημένης διατομής E400 (τσιμενταύλακας) 80×50εκ. από σκυρόδεμα C16/20 εντός υπαρχόντων χωματαυλάκων στις παρακάτω θέσεις:
1. Από ρέμα έως αγρ. Νάστου Κων/νου μήκους περίπου 200m (Σημείο 7 της αεροφωτογραφίας)
2. Δέση «Λιοντάρι» από αγρ. Δαλαμάγκα έως Μύλο μήκους περίπου 750m (Σημείο 16 της αεροφωτογραφίας)
Θα κατασκευαστεί νέα ανοιχτή διώρυγα τυποποιημένης διατομής E160 (τσιμενταύλακας) 40×40εκ. από σκυρόδεμα C16/20 εντός υπαρχόντων χωματαυλάκων στις παρακάτω θέσεις:
1. Από επ. οδό Καλαμπάκας – Καστανιάς Αγρ. Τάτση Π. έως αγρ. Μπλούτσου μήκους περίπου 750m (Σημείο 8 της αεροφωτογραφίας)
2. Θέση «Μπρουκουμάδες» μήκους περίπου 650m (Σημείο 9 της αεροφωτογραφίας)
3. Από αγρ. Μποζοβίτη Αχ. έως «Φάρμα» μήκους περίπου 300m (Σημείο 10 της αεροφωτογραφίας)
4. Από αγρ. Ταμπουρά έως αγρ. Κόφφα μήκους περίπου 220m (Σημείο 12 της αεροφωτογραφίας)
5. Από αγρ. Τάτση Ηλ. έως αγρ. Τσούμα Δ. μήκους περίπου 360m (Σημείο 13 της αεροφωτογραφίας)
6. Θέση «Κυρνασέικα» μήκους περίπου 100m (Σημείο 14 της αεροφωτογραφίας)
7. Αγρόκτημα Παπαγιάννη μήκους περίπου 100m (Σημείο 15 της αεροφωτογραφίας)
8. Από Ρέμα Καστανιώτικο έως αγρ. Λιάσκου Αν. μήκους περίπου 250m (Σημείο 17 της αεροφωτογραφίας)
9. Θέση «Κοκκινόιες» μήκους περίπου 470m (Σημείο 18 της αεροφωτογραφίας)

Θα κατασκευαστεί νέα ανοιχτή διώρυγα τυποποιημένης διατομής E105 (τσιμενταύλακας) 30×30εκ. από σκυρόδεμα C16/20 εντός υπαρχόντων χωματαυλάκων στους παραύλακες των ανωτέρω τσιμενταυλάκων συνολικού μήκους 1240m. (Σημεία 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.1 της αεροφωτογραφίας)
Θα γίνει βελτίωση του τσιμενταύλακα από σκυρόδεμα C16/20 στη θέση από αγρ. Κόφφα έως αγρ. Βαϊνά Επ. μήκους περίπου 150m. Θα γίνει καθαίρεση του υπάρχοντος τσιμενταύλακα και κατασκευή νέου. (Σημείο 11 της αεροφωτογραφίας)

7. Συν/μος Ελαφίου Δ/Δ Αμαράντου Θέση «Κάμπος Ελαφίου»
Θα κατασκευαστεί νέα ανοιχτή διώρυγα τυποποιημένης διατομής E160 (τσιμενταύλακας) 40×40εκ. από σκυρόδεμα C16/20 εντός υπαρχόντων χωματαυλάκων στις παρακάτω θέσεις:
1. Από αγρ. Μούτου έως αγρ. Σαλταπίδα μήκους περίπου 280m (Σημείο 1 της αεροφωτογραφίας)
2. Από αγρ. Μποζοβίτη έως αγρ. Τάτση μήκους περίπου 650m (Σημείο 2 της αεροφωτογραφίας)
3. Από θέση «Αμπελάκι» έως αγρ. Μπραζιώτη Γ. μήκους περίπου 150m (Σημείο 3 της αεροφωτογραφίας)
4. Από αγρ. Δρουμάκα έως αγρ. Μποζοβίτη μήκους περίπου 350m (Σημείο 4 της αεροφωτογραφίας)
5. Από αγρ. Ζήκου Ν. έως αγρ. Περδίκη μήκους περίπου 200m (Σημείο 5 της αεροφωτογραφίας)
6. Από θέση «Αμπελάκια» έως αγρ. Παπαϊωάννου μήκους περίπου 200m (Σημείο 6 της αεροφωτογραφίας)
7. Από Επ. οδό προς αγρ. Ταμπάκου Κ. μήκους περίπου 320m (Σημείο 19 της αεροφωτογραφίας)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ
1. Για Σωληνωτούς Αγωγούς ΡΕ Φ90 (Τ.Κ. Αμαράντου, Τ.Κ. Καλομοίρας, Τ.Κ. Ματονερίου)
Στα αρδευτικά δίκτυα που θα κατασκευαστούν από σωληνωτούς αγωγούς ΡΕ Φ90 10Αtm θα τοποθετηθούν χυτοσιδηρές δικλείδες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μια τουλάχιστον παροχή άρδευσης ανά ιδιοκτησία στις θέσεις όπου σήμερα διοχετεύεται το νερό από τους χωματαύλακες.
Το δίκτυο θα λειτουργεί με ελεύθερη ροή και όχι υπό πίεση.
Στη συνέχεια και εντός των αγροκτημάτων με τα αυλάκια που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες εξασφαλίζεται η άρδευση των αγροκτημάτων.
2. Για Σωληνωτούς Αγωγούς ΡVC Φ315 (Τ.Κ. Αμπελοχωρίου, Τ.Κ. Καστανιάς, Τ.Κ. Ματονερίου)
Στο δίκτυο που θα κατασκευαστεί στους παραπάνω οικισμούς θα παρεμβάλλονται φρεάτια από σκυρόδεμα με χυτοσιδηρές σχάρες στα σημεία που θα διακλαδίζεται το δίκτυο και θα διοχετεύεται το νερό με σιδηρές συρταρωτές υδατοθύρες που θα τοποθετηθούν κατά περίπτωση.
Το δίκτυο θα λειτουργεί με ελεύθερη ροή και όχι υπό πίεση.
3. Για αρδευτικό δίκτυο με ανοιχτές διώρυγες – Τσιμενταύλακες διατομών 80×50, 40×40 και 30×30 (Τ.Κ. Αμπελοχωρίου, Περιοχή «Φάρμα», Περιοχή «Κάμπος Ελαφίου»)
Στο υπό κατασκευή αρδευτικό δίκτυο έχει υπολογισθεί η κατασκευή σιδηρών συρταρωτών υδατοθυρών ανά ιδιοκτησία. Η παρεμβολή σιδηρών υδατοθυρών εξασφαλίζει την διοχέτευση του νερού στα αγροκτήματα τα οποία στη συνέχεια αρδεύονται με υπάρχοντες χωματαύλακες διασποράς του νερού μέσα σ΄ αυτά.

Εκσκαφές δια χειρών θα γίνονται μόνο στα σημεία που είναι αδύνατη η προσέγγιση μηχανημάτων εκσκαφής, ανεξάρτητα αν στην παρούσα τεχνική έκθεση αναγράφεται ότι η εκσκαφή θα γίνει δια χειρών. Η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων θα γίνεται με τα ίδια υλικά που προϋπήρχαν της άρσης τους για την εκσκαφή της τάφρου. Εκσκαφές ή καθαιρέσεις σε πλάτος μεγαλύτερου του συμβατικού δεν θα πληρώνονται.
Η αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων θα γίνεται με τα υλικά που προϋπήρχαν εκτός και αν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη.
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ’ όψιν του ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν διάφορα δίκτυα (ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ κλπ) και υποχρέωσή του είναι η προστασία αυτών και η άμεση αποκατάστασή τους σε περίπτωση βλάβης χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή.
Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη σύνταξη και υποβολή στη διευθύνουσα Υπηρεσία, κατασκευαστικού σχεδίου μετά το πέρας των εργασιών του δικτύου, ήτοι κάτοψη στην οποία να φαίνονται α)το δίκτυο των σωλήνων (μήκος, βάθος), η διάμετρος αυτών και η θέση των επί των οδών, β) η θέση των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων του δικτύου.
Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με δημοπρασία και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08.
Συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου είναι η δημοσιοποίηση του έργου με πινακίδα σύμφωνα με υπόδειγμα της Υπηρεσίας άνευ ιδιαίτερης αμοιβής.
Προθεσμία περαίωσης των εργασιών 18 μήνες από την ημερομηνία πρωτοκολλήσεως του συμφωνητικού στην Υπηρεσία μας.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 615.000,00€ εκ των οποίων ποσόν 500.000,00€ αφορούν τις εργ. Εργασίες και ποσόν 115.000,00€ αφορούν το Φ.Π.Α.
Φορέας χρηματοδότησης της πράξης είναι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) του ΥΠΑΑΤ.

ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

– Εξοπλισμός υδρευτικής γεώτρησης και καταθλιπτικού αγωγού στην Τ/Κ Κακοπλευρίου.

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

1α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

• Γεώτρηση ολικού βάθους 200 μέτρων σωληνωμένη με Φ8.
• Υδροστατική στάθμη:17 μέτρα.
• Στάθμη άντλησης: 45,00 μέτρα.
• Παροχή στην ανωτέρω στάθμη άντλησης: 20,00 m3/h.
• Υψομετρική διαφορά, από την επιφάνεια του εδάφους έως την ανωτάτη στάθμη της δεξαμενής: 90,00 μέτρα.
• Μήκος καταθλιπτικού αγωγού: 2.250 m.
• Διάμετρος νέου καταθλιπτικού αγωγού: Φ110 mm
• Υλικό κατασκευής νέου καταθλιπτικού αγωγού: PE τρίτης γενιάς κατάλληλο για πόσιμο νερό , 16 atm.

1β. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

• Παροχή νερού: 20,00 m3/h.
• Βάθος τοποθέτησης της αντλίας: 60,00 μέτρα (δεν υπολογίζεται το μήκος του αντλητικού συγκροτήματος).
• Επιθυμητή συσκευή χλωρίωσης.
• Επιθυμητή διάταξη στάσης εκκίνησης του συγκροτήματος ανάλογα με τη στάθμη της δεξαμενής μέσω καλωδίων ή μέσω ηλεκτρονικού συστήματος.
• Επιθυμητή προστασία ξηράς λειτουργίας.
• Επιθυμητός μετρητής παροχής νερού.
• Επιθυμητό ρελέ επιτήρησης τάσης και ασυμμετρίας φάσεων.
• Επιθυμητός διακόπτης ροής νερού 16 atm.
• Τριφασικός εκκινητής ομαλής εκκίνησης.
• Κατασκευή φρεατίου συνδέσεως αγωγών.

1γ. ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ

Βάσει των ανωτέρω δεδομένων το ολικό μανομετρικό ύψος υπολογίζεται ως παρακάτω:

Ημαν. = Η1+Η2+Η3 = 45,00+92,00+20,25 = 157,25 Μ.Υ.Σ., όπου:

• Η1 = το γεωμετρικό ύψος γεώτρησης από τη σταθερή επιφάνεια του νερού μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, ήτοι 45.00 μέτρα.

• Η2 = το γεωμετρικό ύψος από την επιφάνεια του εδάφους έως τη δεξαμενή συγκέντρωσης, ήτοι 92,00 μέτρα.

• Η3 = οι απώλειες λόγω τριβών κατακόρυφου στήλης οφειλόμενες στον καταθλιπτικό αγωγό, ήτοι 0,9 μέτρο ανά 100 μέτρα για τον αγωγό Φ110 mm – 16 atm, άρα 20,25 μέτρα περίπου.

1δ. ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

Η ισχύς του κινητήρα υπολογίζεται από τον τύπο της ισχύος: HP = Q(m3)×Hμ(m)/(270×η%), όπου:

Q = 20,00 m3/h: η παροχή της αντλίας,
Ημ= 157,25 μέτρα: Το μανομετρικό ύψος,
η = 70%: ο βαθμός απόδοσης της αντλίας,

οπότε έχουμε HP = Q×Η/270×η = 20,00×157,25/(270×0,70) = 16,64 ΗΡ.

Πλέον περιθώριο 20% τουλάχιστον, προκύπτει ηλεκτροκινητήρας 16,64×1,2 = 19,96 ΗΡ.

Λαμβάνουμε ηλεκτροκινητήρα έως 20,00ΗΡ (ή 15,00 kW).

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την τροφοδότηση της δεξαμενής, από την γεώτρηση και σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, στη γεώτρηση θα τοποθετηθεί,
1. Ένα υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα το οποίο θα αποτελείται από:
• Μία πολυβάθμια φυγοκεντρική αντλία γεώτρησης παροχής Q = 20,00 m3/h, με βαθμό απόδοσης 70% περίπου, σε ολικό μανομετρικό ύψος Η = 157,25 Μ.Υ.Σ., εξωτερικής διαμέτρου μέχρι 8″ περίπου ώστε να εισέρχεται με ευχέρεια σε γεώτρηση 8″. Αυτή περιλαμβάνει: Σώμα αντλίας με ικανό αριθμό βαθμίδων Οι αντλίες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι φυγόκεντρες αξονικής ροής, κατακόρυφης διάταξης, πολυβάθμιες, δεξιόστροφες. Για περαιτέρω τ.π ισχύει η ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-08-08-01-00.
• Έναν ηλεκτροκινητήρα στεγανό εμβαπτιζόμενου τύπου, ικανού να διέρθει σε γεώτρηση διαμέτρου 8΄΄, κατάλληλου για μόνιμη και συνεχή λειτουργία εντός του ύδατος, βραχυκυκλωμένου δρομέα, ισχύος τέτοιας, ώστε να υπερκαλύπτεται η από της αντλίας απορροφημένη κατά 20% ισχύς, ήτοι ισχύος 15 kW, τάσης 380 V, 50 Hz, κατάλληλος για εκκίνηση με τη βοήθεια αυτομάτου διακόπτου αστέρα-τριγώνου ή χωρίς αυτού.
Για περαιτέρω τ.π ισχύει η ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-08-08-02-00.

2. Μία κεφαλή στεγανοποίησης της γεώτρησης.
3. Στήλη σωλήνων αυτογενούς συγκόλλησης, πάχους τοιχώματος 5,3 mm, διαμέτρου 2 1/2″, ολικού μήκους 60,00 μέτρων αντοχής τουλάχιστον 20atm.
4. Υδραυλική εγκατάσταση αποτελούμενη από:
• Δύο (2) δικλείδες χυτοσιδηρές, μετά φλαντζών διαμέτρου Φ2 1/2″, “.
• Μία βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά μετά φλαντζών έως Φ2 1/2″, “.
• Ένα μανόμετρο μετά ειδικού κρουνού ορειχάλκινου 0-25 atm.
• Χαλυβδοσωλήνα αυτογενούς συγκόλλησης έωςΦ2 1/2″, μήκους έως 3,00 μέτρα.
• Χαλύβδινο ταυ (Τ) 2 1/2″.
5. Καλώδιο ΝΥΥ 43 mm2.
6. Μετρητή παροχής νερού, ευθυγράμμου ανάγνωσης έως Φ2 1/2″,, ξηρού τύπου με αθροιστή συνολικής ποσότητας διερχομένου νερού και φλαντζών στα άκρα. Διάταξη αυτοματισμού μέσω ηλεκτρονικού συστήματος. Προστασία ξηράς λειτουργίας του συγκροτήματος μέσω ηλεκτροδίων ανωτάτης και κατωτάτης στάθμης και αναλόγου ηλεκτρονικού οργάνου. Συσκευή χλωρίωσης του νερού, μέσω διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, αποτελούμενη από :
• Δοσομετρική αντλία και βηματικό ηλεκτροκινητήρα 220 V, παροχής Q = 2,3 l/h και μανομετρικού ύψους 16 atm. H συσκευή θα προσφέρει τη δυνατότητα μεταβολής του ρυθμού παροχής (φέρει ρυθμιστή παροχής) και ελέγχου του κινητήρα ώστε η δοσομέτρηση να είναι ομοιόμορφη και σταθερή. Η κεφαλή θα είναι κατασκευασμένη από P.P. (V.C.). Η δοσομέτρηση θα πραγματοποιείται στο πλήρες μήκος της διαδρομής και θα μπορεί να διαφοροποιηθεί σύμφωνα με το λόγο 1:1000 (ρυθμιστή μήκους εμβολισμού,). Θα διαθέτει οθόνη LCD και πίνακα χειρισμού και θα δέχεται εξωτερικό σήμα από αισθητήριο 4-20 mA. Επιπλέον θα διαθέτει διακόπτη ξηράς λειτουργίας, ποδοβαλβίδα, βαλβίδα εγχύσεως και βαλβίδα τριών δρόμων και ρελέ συναγερμού.
• Δοχείο υποχλωριώδους νατρίου από P.Ε. (V.C.) ή άλλου υλικού, χωρητικότητας 200 λίτρων, διαφανές διαβαθμισμένου, μετά καλύμματος και βάση στήριξης της αντλίας.
• Υποχλωριώδες Νάτριο, ικανής ποσότητας, ώστε να καλύψει τις ανάγκες ομαλής λειτουργίας της χλωρίωσης για δύο (2) μήνες.
• Υδραυλική σύνδεση της αντλίας μετά του καταθλιπτικού αγωγού, μέσω μούφας 11/2″.
• Λήψη νερού μέσω μούφας και βάνας 11/2″ τύπου VOL-VAL.
• Ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής.
10. Ηλεκτρικός πίνακας (pillar) αποτελούμενος από ένα στεγανό ερμάριο μετά κλείθρου, προστασίας IP 44, 1,00*0,70*0.3 mm περίπου. Ο πίνακας θα περιέχει:
• Ένα γενικό διακόπτη τριπολικό PACCO βαρέως τύπου, ισχύος 250 Α.
• Ένα μερικό διακόπτη τριπολικό PACCO βαρέως τύπου, ισχύος 250 Α.
• Έξι ασφάλειες κοχλιωτές τριπολικές 100 Α η κάθε μία.
• Αυτόματος διακόπτης ισχύος
• Ένα βολτόμετρο περιοχής μέτρησης 0-500 V.
• Τρία αμπερόμετρα περιοχής μέτρησης 0-200 Α.
• Ένα μεταγωγέα επτά θέσεων.
• Αυτόματες (τις απαραίτητες κοχλιωτές) ασφάλειες των οργάνων.
• Έξη ενδεικτικές λυχνίες.
• Τρεις μετασχηματιστές εντάσεων.
• Τους απαραίτητους μικροαυτόματους 10 ή 16 Α για το κύκλωμα φωτισμού, ρευματοδότου, χλωρίωσης κ.λπ.
• Αυτόματο διακόπτη αέρα, αστέρα-τριγώνου (Υ/Δ), περιοχής ρύθμισης αναλόγου, αυτομάτου εναλλαγής συνδεσμολογιών για τον υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα, μετά τριών πηνίων τάσης και τριών στοιχείων υπερέντασης, δυναμένου να χειρισθεί από απόσταση. Ο διακόπτης Υ-Δ θα είναι αυξημένος κατά 25% της απαιτουμένης ισχύος του κινητήρα.
• Ένα χρονικό εναλλαγής συνδεσμολογιών του Υ-Δ.
• Ένα θερμικό ρελέ.
• Τα όργανα αυτοματισμού, ήτοι, τα τοιαύτα αυτομάτου εκκίνησης και στάσης, της ξηράς λειτουργίας, καθώς και ρελέ για την αυτόματη εκκίνηση του χλωριωτή.
11. Πλήρης εγκατάσταση κίνησης, περιλαμβάνουσα την σύνδεση του κιβωτίου της ΔΕΗ μετά του πίνακα, την εγκατάσταση του πίνακα μετά του κινητήρα, καθώς και την τριγωνική γείωση του κινητήρα.
12. Πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού, περιλαμβάνουσα δύο φωτιστικά σημεία στεγανά και ένα ρευματοδότη στεγανό.
13. Ένα διακόπτη ροής 25 atm, μετά χρονικού καθυστέρησης και ρελέ σε πλήρη λειτουργία.
14. Ένα ρελέ επιτήρησης τάσης διαφορικής προστασίας μετά χρονικού..
15. Την κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡΕ τρίτης γενιάς Φ110 mm (εσωτερικής διατομής 90mm), πίεσης 16 atm και τη σύνδεση αυτού.
16. Καλώδιο υπόγειας παροχής ΝΥΥ 510mm2.
17. Την υποβολή ηλεκτρολογικού σχεδίου στη ΔΕΗ, για την ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου καθώς και την παραλαβή, μεταφορά και στήριξη επί του οικίσκου των υλικών της ΔΕΗ.
18. Την προμήθεια και εγκατάσταση της γαλβάνιζε σιδηροσωλήνας Φ21/2″, επί του οικίσκου και υπόγεια, εφόσον απαιτηθεί (δηλαδή την κονσόλα κ.λπ.).
19. Αντιπληγματική βαλβίδα 2 ½ ” . Για περαιτέρω τ.π ισχύει η ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-08-06-07-06.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ

1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ: Θα γίνει από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, πλάτους 0,50 m και βάθους 0,50 m, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο.
2. ΔΑΠΕΔΟ: Θα γίνει από Gross-Beton C 12/15 πάχους 0,15 m.
3. ΤΟΙΧΟΙ: Θα κατασκευαστούν από τσιμεντόλιθους πάχους 0,20 m. Ο οικίσκος θα φέρει δύο ανοίγματα. Το ένα θα είναι διαστάσεων 0,90×2,00 m×m και θα χρησιμοποιηθεί για πόρτα και το άλλο θα είναι διαστάσεων 0,80×0,60 m×m και θα χρησιμοποιηθεί για παράθυρο. Οι τοίχοι θα επιχριστούν εσωτερικώς και εξωτερικώς με δύο στρώσεις ασβεστοκονιάματος (πρώτο και δεύτερο χέρι) και στη συνέχεια θα υδροχρωματιστούν λευκοί (δύο στρώσεις). Στην κορυφή των ανοιγμάτων (ύψος 2,00 m) και περιμετρικά του οικίσκου θα τοποθετηθεί (κατασκευαστεί) σινάζ διαστάσεων 0,20×0,20 m×m και θα οπλιστεί με Fe4Φ10.
4. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ: Αυτά θα γίνουν από σιδηρογωνιά 0,04×0,04×0,03 m η δε θύρα θα επικαλυφθεί με λαμαρίνα πάχους 0,002 m. Τα κουφώματα θα βαφούν με δύο στρώσεις μίνιου και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Η θύρα θα φέρει στο άνω και κάτω μέρος περσίδες αερισμού.
5. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ: Αυτή θα γίνει με οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο (διαστάσεις 3,40×3,40 m×m).
6. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ: Αυτές θα είναι στη μεν θεμελίωση 3,30×3,30 m×m στους δε τοίχους 3,00×3,00 m×m, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο.
7. ΓΚΛΑΒΑΝΗ ΟΡΟΦΗΣ: Στην οροφή θα κατασκευαστεί γκλαβανή διαστάσεων 0,80×0,80 m×m μετά βάσεως και χαλύβδινου καλύμματος.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου και στα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τις ισχύουσες 440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αφορούν φάσμα εργασιών των ΝΕΤ που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ και άρα ισχύουν, τον κανονισμό σκυροδέματος, της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και τις έγγραφες ή προφορικές εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Ισχύει η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2221Β/30-7-2012 με θέμα «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα». Οι ΕΤΕΠ είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) υπό μορφή αρχείων .pdf με εμφανές υδατογράφημα της ΓΓΔΕ και αποτελούν επίσημα εγκεκριμένο κείμενο της παρούσας μελέτης.
Ισχύει η ΚΥΑ ΥΠΑΝ-ΥΠΥΜΕΔΙ με αριθμ. 6690 όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1914Β/15-6-2012 σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα που διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές στην Ελληνική Επικράτεια οφείλουν να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης (hEN) και φέρουν τη σήμανση CE.
Ο ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν διάφορα δίκτυα υπόγεια ή υπέργεια (ΔΕΗ – ΟΤΕ – Ύδρευση – Αποχέτευση) και πρέπει να φροντίζει για την προστασία τους.
Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), τις διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93). Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του παρόντος έργου, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Από τα παραπάνω εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κ.λπ.) ισχύουν όσα δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπισθεί με τις σχετικές ΚΥΑ.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 90.650,41 € για εργασίες, προβλέπεται πρόσθετη δαπάνη για Φ.Π.Α. 20.849,59 €.
Η συνολική δαπάνη του έργου είναι 111.500,00 €.
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει εξολοκλήρου από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΚ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ (σύμφωνα με το ΦΕΚ 2221Β/2012 και την εγκύκλιο 26 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών κ Δικτύων. ΑΔΑ Β4Τ81-70Θ.)

Α/Α ΕΤΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος
8 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
11 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
92 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01 Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
93 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
96 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 Αγωγοί – καλώδια διανομής ενέργειας
174 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων
175 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων
204 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές
205 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-03 Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας
207 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06 Αντιπληγματικές βαλβίδες
224 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-01-00 Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης
225 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-02-00 Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης
και άρδευσης
228 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-05-00 Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων
440 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00 Μέτρα υγείας – ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις – καθαιρέσεις

Καλαμπάκα, 05-10-2012
Η Συντάξασα

Ζιώγα Ευαγγελία
Πολιτικός Μηχανικός
Δήμου Καλαμπάκας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.