Ο Δήμος Καστανιάς στο πρόγραμμα της WWAC

Η Ελληνική ΜΚΟ «Παγκόσμια Βοήθεια και Συνεργασία» (World Wide Aid and CooperationWWAC), ιδρύθηκε το 2002 και έχει την έδρα της στη Λάρισα. Η οργάνωση ασχολείται κατά κύριο λόγο με το σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων σε αναπτυσσόμενες χώρες.

0 366

Η Ελληνική ΜΚΟ «Παγκόσμια Βοήθεια και Συνεργασία» (World Wide Aid and CooperationWWAC), ιδρύθηκε το 2002 και έχει την έδρα της στη Λάρισα. Η οργάνωση ασχολείται κατά κύριο λόγο με το σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Η Ελληνική ΜΚΟ «Παγκόσμια Βοήθεια και Συνεργασία» (World Wide Aid and CooperationWWAC), ιδρύθηκε το 2002 και έχει την έδρα της στη Λάρισα. Η οργάνωση ασχολείται κατά κύριο λόγο με το σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων σε αναπτυσσόμενες χώρες, που χρήζουν αυτής της βοήθειας, αλλά και με προγράμματα ευαισθητοποίησης πάνω σε αναπτυξιακά και πολιτιστικά ζητήματα στην Ελλάδα. Ο φορέας είναι επίσης εγγεγραμμένος στο Μητρώο μη Κυβερνητικών Οργανώσεων της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας («Hellenic Aid») του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.

Αυτή τη στιγμή η WWAC υλοποιεί το πρόγραμμα: «Τοπική ανάπτυξη και ανάδειξη πολιτιστικών πόρων του Δήμου Καστανιάς Νομού Τρικάλων».

 Το εν λόγω πρόγραμμα είναι πιλοτικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Καστανιάς, είναι ο μόνος Δήμος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, πέρα από την ιστορική Κοινότητα Αμπελακίων Λαρίσης, στον οποίο υλοποιείται το εν λόγω πρόγραμμα για την Τοπική Ανάπτυξη και Ανάδειξη Πολιτιστικών Πόρων.

Οι ενέργειες του σχεδίου συγχρηματοδοτούνται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), ενώ το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας συμμετέχει μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» και της «Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.».

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» και συγκεκριμένα στο Μέτρο 1.6 «Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης με την Ενεργό Συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων».

Ο κύριος στόχος του σχεδίου δράσης είναι η προώθηση ανέργων στην απασχόληση, μέσα από την αξιοποίηση, τη δικτύωση και την ενίσχυση της πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου Καστανιάς Ν. Τρικάλων, ο οποίος διαθέτει μια σημαντική πολιτιστική κληρονομιά, που εντοπίζεται κυρίως στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική κληρονομιά, αλλά και στα άλλα πολιτιστικά στοιχεία.

Το σχέδιο αποσκοπεί στη διατήρηση και την ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, αλλά και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, μέσα από την εμπλοκή των ανθρώπων της περιοχής και μάλιστα των ανέργων, στην πολιτιστική ανάπτυξη. Η ενεργή στήριξη του σχεδίου από την τοπική αυτοδιοίκηση και τους υπόλοιπους πολιτιστικούς φορείς θα συμβάλλει τα μέγιστα στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Γι’ αυτό το λόγο και ο Δήμος Καστανιάς παρέχει για την υλοποίηση του προγράμματος όλη την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή και παροχή στοιχείων.

Λεπτομερώς, το πρόγραμμα στοχεύει:

1.     Στη λεπτομερή χαρτογράφηση και περιγραφή των πολιτιστικών πόρων της περιοχής, μέσω της καταγραφής τους σε μία βάση δεδομένων, η οποία θα χωρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Μνημεία (αρχοντικά και θρησκευτικά μνημεία), β) Μουσεία, γ) Υποδομές (καταλύματα και εστιατόρια), δ) Ιστορικά στοιχεία της περιοχής, ε) Εκδηλώσεις, στ) Φορείς που δραστηριοποιούνται  στην περιοχή, ζ) Τοπικά προϊόντα, η) Γενικές ανακοινώσεις, θ) Προσφορά εργασίας.

Τη βάση δεδομένων, η οποία και θα ανανεώνεται συνεχώς, θα μπορεί κανείς να τη βρεί στο Διαδίκτυο και να ενημερωθεί για οτιδήποτε τον ενδιαφέρει σχετικά. Παράλληλα και κατόπιν συνεννόησης με τους διάφορους φορείς της περιοχής, θα συλλέγονται διάφορες αγγελίες προσφοράς εργασίας στην περιοχή και θα αναρτώνται στη σελίδα, προκειμένου αυτές να γίνονται αντιληπτές από κάθε ενδιαφερόμενο.

2.      Στη δικτύωση των φορέων (τοπική αυτοδιοίκηση, σύλλογοι, οργανώσεις κ.ά.), μέσω της διενέργειας συναντήσεων, προκειμένου να διερευνηθεί η περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων της περιοχής.

Μ’ αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων που θα αποτελεί εργαλείο καταγραφής και διαχείρισης πληροφοριών γύρω από τους πολιτιστικούς πόρους του Δήμου Καστανιάς. Παράλληλα, θα διενεργηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης (δημοτικές και διαδημοτικές συναντήσεις & ημερίδα για τη διάδοση του σχεδίου και την προώθηση του εθελοντισμού, αλλά και της απασχόλησης στην πολιτιστική ανάπτυξη).

Τελικός στόχος είναι να δημιουργηθεί, αναπτυχθεί και διαδοθεί ένα 8σέλιδο έντυπο για την ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων και δράσεων του Δήμου Καστανιάς.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr