Συνεδριάζουν Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Μετεώρων⁩

0 713

Από το δήμο Μετεώρων ανακοινώθηκαν τα θέματα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής, καθώς και της επιτροπής ποιότητας ζωής. Τα θέματα:

 

Δημοτικό Συμβούλιο:

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 8/2019 δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μετεώρων στις 25 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ.,  στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μετεώρων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας.

2.Ορισμός μελών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Μετεώρων (ΔΕΥΑΜ).

3.Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Μετεώρων στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

4.Ορισμός μελών Δ.Σ. της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων.

5.Ορισμός μελών Δ.Σ. της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων.

6.Συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής.

7.Ορισμός εκπροσώπων ΠΑΔΥΘ.

8.Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του ΔΙΚΤΥΟΥ Δήμων περιοχής ΠΙΝΔΟΥ.

9.Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών

10.Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής αναλώσιμων υλικών του Δήμου.

11.Ορισμός Επιτροπής αυθαίρετης βόσκησης (αρθ. 4 ΝΔ 318/1969).

12.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση ή αγορά κινητών και ακινήτων του Δήμου Μετεώρων.

13.Συγκρότηση επιτροπής για την εκτίμηση του μισθώματος δημοτικών ακινήτων.

14.Αίτηση Ταραμπέκη Κων/νου «Γνωμοδότηση για έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης γεωργικής εκμετάλλευσης δασικού χαρακτήρα έκτασης (στη θέση ΛΕΣΤΑΝΗ της Κοινότητας Κλεινού Δήμου Μετεώρων) κατ’ εφαρμογή των άρθρων 47 & 47Β του ν. 998/79, όπως ισχύει.

15.Αίτηση Ταραμπέκη Κων/νου «Γνωμοδότηση για έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης γεωργικής εκμετάλλευσης δασικού χαρακτήρα έκτασης (στη θέση ΑΜΠΕΛΙΑ (Ε=5070,09τμ) της Κοινότητας Κλεινού Δήμου Μετεώρων) κατ’ εφαρμογή των άρθρων 47 & 47Β του ν. 998/79, όπως ισχύει.

16.Αίτηση Ταραμπέκη Κων/νου «Γνωμοδότηση για έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης γεωργικής εκμετάλλευσης δασικού χαρακτήρα έκτασης (στη θέση ΑΜΠΕΛΙΑ (Ε=5111,11) της Κοινότητας Κλεινού Δήμου Μετεώρων) κατ’ εφαρμογή των άρθρων 47 & 47Β του ν. 998/79, όπως ισχύει.

17.Αίτηση Σταμούλω Ζήκου «Γνωμοδότηση για έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης γεωργικής εκμετάλλευσης δασικού χαρακτήρα έκτασης (στη θέση ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΑ της Κοινότητας Οξύνειας Δήμου Μετεώρων) κατ’ εφαρμογή των άρθρων 47 & 47Β του ν. 998/79, όπως ισχύει.

18.Αίτηση Βασιλείου Ζήκου «Γνωμοδότηση για έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης γεωργικής εκμετάλλευσης δασικού χαρακτήρα έκτασης (στη θέση ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ της Κοινότητας Οξύνειας Δήμου Μετεώρων) κατ’ εφαρμογή των άρθρων 47 & 47Β του ν. 998/79, όπως ισχύει.

19.Αίτηση Χρήστου Φλόκα «Γνωμοδότηση για έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης γεωργικής εκμετάλλευσης δασικού χαρακτήρα έκτασης (στην Κοινότητα   Οξύνειας Δήμου Μετεώρων) κατ’ εφαρμογή των άρθρων 47 & 47Β του ν. 998/79, όπως ισχύει.

20.Αίτηση Γεώργιου Κόττη (παράταση σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στον οικισμό Καλοχωρίου της Κοινότητας Κονισκού του Δήμου Μετεώρων).

21.Αίτηση Νικολάου Κόττη του Γεωργίου (διακοπή σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στον οικισμό Καλοχωρίου Κοινότητας Κονισκού του Δήμου Μετεώρων).

22.Έκφραση απόψεων επί των απαγορεύσεων βοσκής στο Συνιδιόκτητο δάσος «Ανθρωπάκος-Μπότα χωράφι» του οικισμού Κερασούλας της Κοινότητας Ασπροκκλησιάς του Δήμου Μετεώρων».

23.Αίτηση της ΚΑΡΒΟΥΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ».

24.Αίτηση της Α.ΛΙΤΟΥ –ΓΚΕΚΑΣ ΟΕ περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας».

25.Αίτηση της ΑΛΦΑ ΕΡΓΟΣΠΟΡ  Α.Ε. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμπάκας».

26.Αίτηση Κ/ξιας Εργοκατασκευή Πλιάτσιακας Κων/νος Παπαγεωργίου Παναγιώτης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Καλαμπάκας»

27.Αίτηση Χατζηγάκη Τεχνική Α.Ε. περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 του έργου «Αντικατάσταση και επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπάκας»

28.Αίτηση της «Α.Ε. Εμφιαλώσεις Μετσόβου» για την παράταση της μίσθωσης και του δικαιώματος εμφιάλωσης και εμπορίας πόσιμου ύδατος από κοινοτική πηγή στην Κοινότητα Κλεινού του Δήμου Μετεώρων.

29. Αίτηση GJOKA NIKOLETA (παραίτηση μίσθωσης περιπτέρου)

30.Έγκριση εκμίσθωσης Κυλικείων Σταδίου Καλαμπάκας.

31.Αίτηση Μορφωτικού Ευεργετικού Συλλόγου Καστανιάς «0 ΣΤΙΝΟΣ» για οικονομική ενίσχυση.

32.Αποδοχή χρηματοδότησης από την  Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση της δράσης « Wifi4EU-προώθηση της συνδεσιμότητας του διαδικτύου στις Τοπικές Κοινότητες»

33.Αποδοχή και κατανομή πίστωσης για  λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

34.Αίτημα οργανωτικής επιτροπής μορφωτικών συλλόγων Δήμου Μετεώρων.

35. Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2019.

36. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

37. Αίτηση Κουτούμπα  Χρήστου (μίσθωση του Κοινοτικού Καταστήματος στην Κοινότητα Γερακαρίου του Δήμου Μετεώρων)

38. Αίτηση Α.Ο. Καλαμπάκας

39.Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας 8 και 9 μηνών με κάλυψη της δαπάνης από την καταβολή  αντιτίμου.

40.Αίτηση Ντόκου Όλγας (για μείωση μισθώματος του δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Πολυθέας)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Σωτήριος Β. Παπαχρήστος

 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 4η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων την 25η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2.Αίτηση Ταραμπέκη Κων/νου «Γνωμοδότηση για έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης γεωργικής εκμετάλλευσης δασικού χαρακτήρα έκτασης (στη θέση ΛΕΣΤΑΝΗ της Κοινότητας Κλεινού Δήμου Μετεώρων) κατ’ εφαρμογή των άρθρων 47 & 47Β του ν. 998/79, όπως ισχύει.

3.Αίτηση Ταραμπέκη Κων/νου «Γνωμοδότηση για έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης γεωργικής εκμετάλλευσης δασικού χαρακτήρα έκτασης (στη θέση ΑΜΠΕΛΙΑ (Ε=5070,09τμ) της Κοινότητας Κλεινού Δήμου Μετεώρων) κατ’ εφαρμογή των άρθρων 47 & 47Β του ν. 998/79, όπως ισχύει.

4.Αίτηση Ταραμπέκη Κων/νου «Γνωμοδότηση για έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης γεωργικής εκμετάλλευσης δασικού χαρακτήρα έκτασης (στη θέση ΑΜΠΕΛΙΑ (Ε=5111,11) της Κοινότητας Κλεινού Δήμου Μετεώρων) κατ’ εφαρμογή των άρθρων 47 & 47Β του ν. 998/79, όπως ισχύει.

5.Αίτηση Σταμούλω Ζήκου «Γνωμοδότηση για έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης γεωργικής εκμετάλλευσης δασικού χαρακτήρα έκτασης (στη θέση ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΑ της Κοινότητας Οξύνειας Δήμου Μετεώρων) κατ’ εφαρμογή των άρθρων 47 & 47Β του ν. 998/79, όπως ισχύει.

6.Αίτηση Βασιλείου Ζήκου «Γνωμοδότηση για έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης γεωργικής εκμετάλλευσης δασικού χαρακτήρα έκτασης (στη θέση ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ της Κοινότητας Οξύνειας Δήμου Μετεώρων) κατ’ εφαρμογή των άρθρων 47 & 47Β του ν. 998/79, όπως ισχύει.

7.Αίτηση Χρήστου Φλόκα «Γνωμοδότηση για έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης γεωργικής εκμετάλλευσης δασικού χαρακτήρα έκτασης (στην Κοινότητα Οξύνειας Δήμου Μετεώρων) κατ’ εφαρμογή των άρθρων 47 & 47Β του ν. 998/79, όπως ισχύει.

8.Αίτηση Γεώργιου Κόττη (παράταση σύμβασης δημοτικής έκτασης στον οικισμό Καλοχωρίου Κοινότητας Κονισκού).

9.Αίτηση Νικολάου Κόττη του Γεωργίου (Διακοπή εκμίσθωσης Δημ. Έκτασης στον Οικισμό Καλοχωρίου Κοινότητας Κονισκού).

10.Έγκριση εκμίσθωσης Κυλικείων Σταδίου Καλαμπάκας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κόττης Δημήτριος

Οικονομική Επιτροπή:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 14/2019 δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων την 25η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα  Τετάρτη και ώρα  07:00 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Μετεώρων.

2.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού υλοτομίας καυσοξύλευσης ατομικών  αναγκών δάσους της Κοινότητας Σκεπαρίου.

3.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού υλοτομίας καυσοξύλευσης ατομικών  αναγκών δάσους της Κοινότητας Γάβρου.

4.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού υλοτομίας καυσοξύλευσης ατομικών  αναγκών δάσους της Κοινότητας Αγναντιάς.

5.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού  υλοτομίας  καυσοξύλευσης ατομικών αναγκών δάσους της Κοινότητας Διάβας.

6.Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού υλοτομίας καυσοξύλευσης ατομικών αναγκών δάσους της Κοινότητας Λογγά.

7.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και του καθορισμού των όρων της «προμήθειας μηχανημάτων έργων, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δ. Καλ/κας» πρ/σμού 172.648,01 €

8.Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2019.

9.Τροποποίηση- Διόρθωση της υπ’ αριθ. 89/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την υπόθεση «ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ ΙΚΕ».

10.Παραίτηση από το δικόγραφο της ανακοπής στην υπόθεση Γκαντέλας Γεώργιος.

11.Ορισμός Δικηγόρου για τη συζήτηση προσφυγής του Δήμου Μετεώρων.

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.