Στο σκοτάδι η Διάβα

Μπλακ άουτ υπάρχει αυτή την ώρα στην περιοχή της Διάβας με διακοπές ρεύματος σε όλο το χωριό. Την τελευταία ώρα παρατηρήθηκε μεγάλη αστάθεια του δικτύου, με μικρές διακοπές να σημειώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.