Την Τετάρτη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετέωρων

0 608

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019, β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ στην 9η έκτακτη κατεπείγουσα (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00  με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Ανάθεση σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού, εργασίες πυροπροστασίας και εργασίες καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και συντήρηση χώρων πρασίνου».

 

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος  

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.