Την Παρασκευή η Γενική Συνέλευση του Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Μετεώρων «ΑΓΡΟΓΑΛ» – Τα θέματα

0 281

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Μετεώρων «ΑΓΡΟΓΑΛ» με την υπ΄αριθμ 4 πράξη Δ.Σ. αποφάσισε να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μελών του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Μετεώρων «ΑΓΡΟΓΑΛ» στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαμπάκας , Σιδηροδρόμου 17- Καλαμπάκα , για την 15η Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00

Γι’ αυτό παρακαλείσθε να παρευρεθείτε στον παραπάνω χώρο την 15η Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για να λάβετε μέρος στην Γενική Συνέλευση η οποία θα ασχοληθεί με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο : Ανακοίνωση έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017 (1-9-2017 έως 31-12-2017) και έγκριση αυτών.
Θέμα 2ο : Aνακοίνωση πορίσματος ελέγχου ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2017.
Θέμα 3ο : Έγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2017 (περίοδος 1-9-2017 έως 31-12-2017) καθώς και απαλλαγή ευθυνών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Θέμα 4ο : Ορισμός ελεγκτών για την επόμενη Οικονομική χρήση.
Θέμα 5ο : Έγκριση προγράμματος δράσης της νέας περιόδου.
Θέμα 6ο : Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2018.
Θέμα 7ο: Σύναψη δανείου για κεφάλαιο κίνησης
Θέμα 8ο :Διάφορα θέματα.
Σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την παραπάνω ορισθείσα ημέρα και ώρα η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε νέα συνεδρίαση ,χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 στον ίδιο χώρο και ώρα.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος

ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.