Συνεδριάζουν Οικονομική Επιτροπή και Ποιότητα Ζωής – Τα θέματα

0 580

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 16/2020  δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της 163 εγκ. της 29-5-20 του ΥΠΕΣ και προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοιού COVID-19, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 25 Ιουνίου 2020, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  7,00 μ.μ. στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας (οδός Ιωαννίνων κοντά στο Κέντρο Υγείας)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

Θ Ε Μ Α ΤΑ 

1.- Ανάκληση της υπ΄αρ. 136/2020 Α.Ο.Ε. περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2020, λόγω λανθασμένων στοιχείων.

2.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2020 (σε ορθή επανάληψη).

3.-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

4.-Έγκριση παράτασης συμβάσεων τροφίμων.

5.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ –ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ».

6.Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμία περαίωσης του υποέργου 1 του έργου του θέματος Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Καλαμπάκας   

7.-Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙV  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τον διαγωνισμό ανάδειξης ανάδοχου εκτέλεσης της υπηρεσίας <<Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων>>,

8.Ορισμός ημερομηνίας για το άνοιγμα οικονομικών προσφορών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» του Δήμου Μετεώρων.

9.-Έγκριση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δικαιώματος εμπορικής υλοτομίας και απόληψης της συστάδας 3β του δημοτικού δάσους Λογγά , διαχειριστικού έτους 2020.

10.-Ορισμός δικηγόρου για τη νομική αντιμετώπιση της με αριθ. Α6376/30-12-2016 αγωγής κατά του Δήμου Μετεώρων

11.- Ορισμός δικηγόρου για τη νομική αντιμετώπιση της με αριθ. ΑΓ224/11-9-18 αγωγής κατά του Δήμου Μετεώρων

12.-Έγκριση πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης «Μελέτη προστασίας και διαχείρισης Δημοτικού Δάσους Βλαχάβας κοινότητας Βλαχάβας του Δήμου Μετεώρων 2017-2026.

13.-Έγκριση πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης «Μελέτη προστασίας και διαχείρισης Δημοτικού Δάσους Καστρακίου κοινότητας Καστρακίου του Δήμου Μετεώρων 2017-2026.

14.-Έγκριση πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης «Μελέτη προστασίας και διαχείρισης Δημοτικού Δάσους Σκεπαρίου κοινότητας Σκεπαρίου του Δήμου Μετεώρων 2017-2026.

15.-Έγκριση πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης «Μελέτη προστασίας και διαχείρισης Δημοτικού Δάσους Διάβας κοινότητας Διάβας του Δήμου Μετεώρων 2017-2026.

16.-Έγκριση πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης «Μελέτη προστασίας και διαχείρισης Δημοτικού Δάσους Οξύνειας κοινότητας Οξύνειας του Δήμου Μετεώρων 2017-2026.

17.-Έγκριση πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης «Μελέτη προστασίας και διαχείρισης Δημοτικού Δάσους Αγναντιάς κοινότητας Αγναντιάς του Δήμου Μετεώρων 2017-2026.

18.-Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Καλαμπάκας Οικονομικού έτους 2019.

19.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 24/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας, καθώς και της τεθείσας παρά πόδας αυτής από 04.06.2020 επιταγής προς πληρωμή, κατά του Δήμου Μετεώρων

20.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 1/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας, καθώς και της τεθείσας παρά πόδας αυτής από 04.06.2020 επιταγής προς πληρωμή, κατά του Δήμου Μετεώρων

 21.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 37/2020 διαταγής πληρωμής  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων κατά του Δήμου Μετεώρων, καθώς και της τεθείσας παρά πόδας αυτής από 09.06.2020 επιταγής προς πληρωμή, κατά του Δήμου Μετεώρων

22.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 32/2020 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων

23.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ.33/2020 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων

24.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 34/2020 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων

25.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 35/2020 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων

26.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 30/2020 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων, καθώς και της τεθείσας παρά πόδας αυτής από 09.06.2020 επιταγής προς πληρωμή, κατά του Δήμου Μετεώρων

27.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 36/2020 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων

 

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής 

Θεόδωρος Γ. Αλέκος  


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 4η  δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της 163 εγκ. της 29-5-20 του ΥΠ.ΕΣ και προς αποφυγή της μετάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού covid -19, τακτική συνεδρίαση της Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων στις 25 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα  8:00 μ.μ. στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας (οδός Ιωαννίνων κοντά στο Κέντρο Υγείας)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Κατάργηση ή διατήρηση της  θέσης του περιπτέρου επί της οδού   Ρόδου 1 στην Καλαμπάκα.

2.-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Τρικάλων.

3.-Αίτημα Αστυνομικού Τμήματος για παραχώρηση οικοπέδου προς ανέγερση αστυνομικού τμήματος.

4.-Καθορισμός χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους της Κοιν. Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κόττης Δημήτριος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.