Στο Πολιτιστικό Κέντρο κεκλεισμένων των θυρών η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας

0 562

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 5/2020  δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της 163 εγκ. της 29-5-20, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μετεώρων στις 10 Ιουνίου 2020, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  7,30 μ.μ. στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας (οδός Ιωαννίνων κοντά στο Κέντρο Υγείας) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.-Συζήτηση και λήψη απόφασης κατά της επιχειρούμενης εγκατάστασης ανεμογεννητριών στη περιοχή Ασπροποτάμου του Δήμου μας.

  Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αλέκος Θεόδωρος

2.- Αίτηση της Ελληνικής Εταιρίας Αντιρρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.Α.Ν.Α)

  Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αλέκος Θεόδωρος

3.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2019.

  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τούλας Αντώνιος

4.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2020.

  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τούλας Αντώνιος

5.-Χαρακτηρισμός κωδικών αριθμών εξόδων στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 του Δήμου Μετεώρων ως δεκτικοί εκδόσεως ενταλμάτων προπληρωμής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τούλας Αντώνιος

6.-Αίτηση LIKO TEMTA (παραίτηση μισθώματος καταστήματος στην Παναγία).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τούλας Αντώνιος

7.-Αιτήσεις ΚΟΣΜΟΤΕ-ΟΤΕ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τούλας Αντώνιος

8.- Λήψη απόφασης απαλλαγής από το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων των επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 (άρθρο 37 ΠΝΠ 20-3-2020 ΦΕΚ 68/τ.Α΄/2020).

Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Παπαχρήστος Σωτήριος

9.-Λήψη απόφασης μείωσης κατά 40% μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID – 19 (ΠΝΠ 20-3-2020 ΦΕΚ 68Α/2020).

Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Παπαχρήστος Σωτήριος

10-Απαλλαγή γονέων από τροφεία δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών και απαλλαγή των δημοτών από τα δίδακτρα  των χορευτικών μαθημάτων και της μουσικής σχολής για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους (παρ. 1 του άρθρου εικοστού έκτου της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 84/13-4-20 τεύχος Α΄).

Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Παπαχρήστος Σωτήριος

11.-Αίτημα του πολιτιστικού συλλόγου Καλογριανής  «Άγιος Ραφαήλ» για παραχώρηση χρήσης του κτιρίου στέγασης του κοινοτικού γραφείου στην Καλογριανή.

Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Παπαχρήστος Σωτήριος

12.-Υποβολή πρότασης έγκρισης καθορισμού τροφείων και μοριοδότησης στους Παιδικούς Σταθμούς του Δ. Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θώμος Γεώργιος

13.-Αίτηση Ρίζου Ζωή (Παράταση εκμίσθωσης κοινοτικού καταστήματος Σαρακίνας).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θώμος Γεώργιος

14.-Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των  θέσεων  των υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 κ 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόττης Δημήτριος

15.-Αίτηση Βαβδιανού Ευαγγελία –Αλεξία  (άδεια παραγωγού Λαϊκής Αγοράς).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόττης Δημήτριος

16.-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης  του Δημοτικού δάσους «Ασπροκκλησιάς» για το έτος 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόττης Δημήτριος 

17.-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης  του Δημοτικού δάσους «Αγίου Δημητρίου» για το έτος 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόττης Δημήτριος 

18.-Αίτημα των δημοτών Καρανάσιου Χρήστου & Ιωάννη για εκμίσθωση Κοινοτικής έκτασης για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στoν οικισμό Θεοτόκο της Κοινότητας  Αχλαδέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

19.-Απευθείας ανάθεση Δημοτικού Καταστήματος στην Κοινότητα Ανθούσα του Δήμου Μετεώρων. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

20.-Αίτηση Ταμπακιώτη Ελένης (παράταση μίσθωσης δημοτικού διαμερίσματος στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

21.-Αίτηση Χύμα Χριστίνας (παράταση μίσθωσης δημοτικού διαμερίσματος στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

22.-Αίτηση Αλεξίου Βασίλειου (παράταση μίσθωσης δημοτικού διαμερίσματος στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

23.- Παραχώρηση χώρου στο Αγιόφυλλο (στον ΜΕΣ).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

24.-Αίτηση Συλλόγου «ΑΚΤΗΜΟΝΩΝ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ» (παραχώρηση αίθουσας στο πρώην  Κοινοτικό Γραφείο).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

25.-Αίτηση Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Αγναντιάς (παραχώρηση αίθουσας).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

26.-Λύση του από 30/5/18 συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Μετεώρων και του Μπραζιώτη Αριστείδη που αφορά στην εκμίσθωση έκτασης 7135,89 τμ στην περιοχή «Μπρουκουμάδες» στην ΤΚ Καστανιάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωλίνας Νικόλαος

 

27.-Αίτηση Συνδέσμου Απανταχού Χρυσομηλιωτών (παραχώρηση αίθουσας σχολείου).

Εισηγητής: κ. Μπαντανίκας Νικόλαος 

28.-Αίτηση Σίμου Ελισάβετ (συμψηφισμός οφειλών) 

Εισηγητής: κ. Μπαντανίκας Νικόλαος 

29.-Αίτηση Μούτου Ιωάννη (Γνωμοδότηση για την υφιστάμενη σταβλική εγκατάσταση στη θέση ’Μουρορίνα’ στην Κοινότητα Κλεινοβού). 

Εισηγητής: κ. Μπαντανίκας Νικόλαος 

30.-Αίτημα Γκούμα Αχιλλέα περί παραίτησης μίσθωσης περιπτέρου στην οδό Ρόδου 1 στην Καλαμπάκα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσίκαρης Βασίλειος 

31.-Αίτηση Αρδίτσου Τριάδα (αλλαγή ονόματος μίσθωσης αγροκτήματος στην Κοινότητα Βασιλικής).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λύπας Δημήτριος 

32.-Διαπιστωτική πράξη λύσης  σύμβασης δωρεάς του ακινήτου-Δημόσιο κτήμα (οικόπεδο με κτίριο) και με αριθμό της Κτηματικής Υπηρεσίας ΑΒΚ 178 Παναγίας, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού της Παναγίας του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: κ. Μαλακασιώτης Χρήστος 

33.- Ανάπλαση χώρου στην Κοινότητα Παναγίας (πρώην ΑΤΤΙΚΑΤ).

Εισηγητής: κ. Μαλακασιώτης Χρήστος 

34.-Αίτημα του Στάμου Δημητρίου για λύση της σύμβασης του με το Δήμο Μετεώρων που αφορά στην εκμίσθωση τεσσάρων στρεμμάτων στη θέση «ΞΥΛΑ» της Κοινότητας Κονισκού για κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Στέφανος 

 

 

                                                  Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

 

                                                     Σωτήριος Β. Παπαχρήστος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.