Καλαμπάκα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εργασίες στο δίκτυο φυσικού αερίου

0 716

Εκτέλεση εργασιών επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη της Καλαμπάκας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  1. – Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014. Β) Την από 05/05/2020 έγγραφη αίτηση του ΧΟΝΔΡΟΥ Δημητρίου, εκπρόσωπου της εταιρείας «EDIL HELLAS ΑΤΕΒΕ».

Γ) Την υπ’ αριθμ. 5605/20/920761 από 05/05/2020 εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, με την οποία συνηγορεί – προτείνει τις αιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες.

Δ) Την υπ’ αριθμ. 5602/20/921937 από 05/05/2020 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων, με την οποία συνηγορεί στις αιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες.

Ε) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

  1. – Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση – πρόοδο εργασιών επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη της Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο

– Την επιβολή των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, την Πέμπτη 07/05/2020 και κατά τις ώρες 07:00′ έως 15:00′,

Α) Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Γ. Μασούτα και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Χατζηπέτρου έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Πίνδου.

Β) Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Σιδηροδρόμου έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Κ. Οικονόμου.

Γ) Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πίνδου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Σιδηροδρόμου και Κ. Οικονόμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Τρίκαλα προς Ιωάννινα.

  • Για την κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Τρίκαλα προς Ιωάννινα, να ισχύει το εξής δρομολόγιο: τα οχήματα με κατεύθυνση από Τρίκαλα προς Ιωάννινα, θα εκτρέπονται στην οδό Πίνδου, στο ύψος με την διασταύρωση με την οδό Ι. Δημουλά, αριστερά προς την οδό Θάσου (παράλληλα της σιδηροδρομικής γραμμής) και δια μέσω αυτής της οδού θα εξέρχονται εκ νέου στην Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων, στο ύψος της διασταύρωσης αυτής με την οδό Μετεώρων.
  • Επιπλέον, σε σημεία όπου απαιτείται η κυκλοφορία θα διεξάγεται και από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.
  • Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Α.Τ. Μετεώρων και το Τ.Τ. Τρικάλων να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης (κατακόρυφης κ.α.), αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
  • Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:

  • μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων και του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων, καθώς και την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
  • από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

  • Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.