Δήμος Μετεώρων: Χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

0 634

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ 11/οικ.10643/359/2020 απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (779/Β/2020), καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης της ετήσιας (αφορά στο έτος 2019) εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, αρμοδιότητας ΟΠΕΚΑ.

Η εισοδηματική ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27, παρ 2, του ν. 3016/2002 και τις διατάξεις της απόφασης.

Οι αιτήσεις  για την οικονομική ενίσχυση του έτους 2019 κατατίθενται στα κατά τόπους ΚΕΠ του Δήμου Μετεώρων έως και την 15η Μαΐου 2020 από το μέλος για το οποίο ζητείται η χορήγηση της ενίσχυσης ή από τρίτο πρόσωπο ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, καθώς και δήλωση συναίνεσης για τη λήψη φορολογικών δεδομένων που τηρούνται στην ΑΑΔΕ και διασταύρωσης των στοιχείων του ιδίου και των μελών της οικογενείας του με τα στοιχεία άλλων υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι πριν από την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να προσέρχονται στο γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου Μετεώρων προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ορεινών περιοχών, προσκομίζοντας τα εκκαθαριστικά σημειώματα των δύο τελευταίων ετών και συγκεκριμένα  του έτους 2017 και 2018.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση είναι οι οικογένειες, καθώς και οι μονογονεϊκές οικογένειες.

Για τις ανάγκες της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν οικογένεια. Ως οικογένεια νοείται αυτή που αποτελείται τουλάχιστον από δύο (2) μέλη. Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή.

 

Από το γραφείο Δημάρχου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.