Δήμος Μετεώρων: Ο αντιδήμαρχος Στέφανος Θεοχάρης νέος υπεύθυνος για τα αδέσποτα

0 1,369

Με απόφαση του Δημάρχου Δήμου Μετεώρων κ. Θοδωρή Αλέκου το θέμα διαχείρισης των αδέσποτων περνά στον αντιδήμαρχο κ. Θεοχάρη από τον κ. Κόττη που ήταν μέχρι πρόσφατα.

Η απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τροποποιούμε την αριθ. 439/2019 απόφασή μας ως εξής:

Α. Από το υπό στοιχείο Α3 σκέλος της ανωτέρω απόφασης καταργεί από τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στον Αντιδήμαρχο ∆ήμου Μετεώρων κο ∆ημήτριο Κόττη αυτές που αφορούν στο ότι ‘’Αναλαμβάνει δράσεις για τα αδέσποτα ζώα’’ και ‘’Έχει την ευθύνη διαχείρισης των αδέσποτων ζώων’’.

Οι υπόλοιπες αρμοδιότητες που ανατέθηκαν στον Αντιδήμαρχο ∆ήμου Μετεώρων κο ∆ημήτριο Κόττη, δυνάμει της υπ’ αριθ. 439/2019 απόφασή μας, εξακολουθούν να ισχύουν.

Β. Τροποποιεί – συμπληρώνει στο υπό στοιχείο Α1 σκέλος της ανωτέρω απόφασης τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στον Αντιδήμαρχο ∆ήμου Μετεώρων κο Στέφανο Θεοχάρη, και του μεταβιβάζει, επιπλέον, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

•Αναλαμβάνει δράσεις για τα αδέσποτα ζώα

•Έχει την ευθύνη διαχείρισης των αδέσποτων ζώων

Οι υπόλοιπες αρμοδιότητες που ήδη έχουν ανατεθεί στον Αντιδήμαρχο ∆ήμου Μετεώρων κο Στέφανο Θεοχάρη, δυνάμει των υπ’ αριθ. 439/2019 και 206/2020 αποφάσεών μας, εξακολουθούν να ισχύουν.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού, να αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήμου Μετεώρων.

Ο ∆ήμαρχος Μετεώρων

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.