Χορήγηση επιδόματος 1.000 ευρώ στους φοιτητές

Τη δυνατότητα να λάβουν το στεγαστικό επίδομα των 1.000 ευρώ έχουν και φέτος εκατοντάδες χιλιάδες γονείς παιδιών τα οποία σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής των οικογενειών τους.

mathites.jpg
0 169

Τη δυνατότητα να λάβουν το στεγαστικό επίδομα των 1.000 ευρώ έχουν και φέτος εκατοντάδες χιλιάδες γονείς παιδιών τα οποία σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής των οικογενειών τους.

Τη δυνατότητα να λάβουν το στεγαστικό επίδομα των 1.000 ευρώ έχουν και φέτος εκατοντάδες χιλιάδες γονείς παιδιών τα οποία σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής των οικογενειών τους.

Η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων και των δικαιολογητικών στις αρμόδιες ΔΟΥ λήγει στο τέλος Μαρτίου.
Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία:
– Το φοιτητικό-στεγαστικό επίδομα των 1.000 ευρώ καταβάλλεται στις οικογένειες που έχουν προπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων ή σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδος.
– Χορηγείται για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας, εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη από αυτήν της κύριας κατοικίας τους, ανεξάρτητα αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις και διαμένουν σε μία ή περισσότερες οικίες.
– Χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό της λειτουργίας τους.
– Για να καταβληθεί το επίδομα, ο φοιτητής θα πρέπει να σπουδάζει σε πόλη άλλη από αυτήν της κύριας κατοικίας του και να διαμένει σε μισθωμένη οικία. Στην πόλη στην οποία διαμένει ο φοιτητής, οι γονείς του δεν θα πρέπει να έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Για την απόδειξη του γεγονότος ότι ο φοιτητής διαμένει σε μισθωμένη οικία, οι γονείς του θα πρέπει να προσκομίσουν, μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος, το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο, θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ.
– Η φοίτηση πρέπει να αποδεικνύεται με σχετικό πιστοποιητικό της Σχολής ή του Τμήματος αυτής, το οποίο συνυποβάλλεται μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος. Ειδικά για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί (για πρώτη φορά) στο πρώτο έτος σπουδών, στο πιστοποιητικό θα πρέπει να αναφέρεται μόνο η εγγραφή του φοιτητή στη Σχολή.
– Για να καταστεί δικαιούχος του επιδόματος η οικογένεια του φοιτητή θα πρέπει, επίσης, το ετήσιο εισόδημά της, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, να μην υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. Για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός, το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ.
– Δικαιούχος είσπραξης του επιδόματος είναι ο πατέρας ή η μητέρα του φοιτητή.
– Για τη χορήγηση του επιδόματος πρέπει να υποβληθεί από τον πατέρα ή τη μητέρα του φοιτητή αίτηση–υπεύθυνη δήλωση στη ΔΟΥ φορολογίας τους, εντός του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθούν το μισθωτήριο συμβόλαιο και το πιστοποιητικό σπουδών.
η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.