Τοπικά Συμβούλια Νέων – Μάθετε κάποια πράγματα

Τα πρώτα Τοπικά Συμβούλια Νέων (Δημοτικά και Νομαρχιακά Συμβούλια Νέων)  συστάθηκαν με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς για πρώτη φορά το 1997 σε κάποιους Δήμους και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στην Ελλάδα.

symvoylianeon.jpg
0 188

Τα πρώτα Τοπικά Συμβούλια Νέων (Δημοτικά και Νομαρχιακά Συμβούλια Νέων)  συστάθηκαν με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς για πρώτη φορά το 1997 σε κάποιους Δήμους και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στην Ελλάδα.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ

Τα πρώτα Τοπικά Συμβούλια Νέων (Δημοτικά και Νομαρχιακά Συμβούλια Νέων)  συστάθηκαν μεπρωτοβουλία   της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς για πρώτη φορά το 1997 σε κάποιους Δήμους και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στην Ελλάδα. Η χρονική περίοδος που μεσολάβησε μέχρι σήμερα έδειξε τηναναγκαιότητα    ενίσχυσης και θεσμοθέτησης αυτής της πρωτοβουλίας, με αποτέλεσμα να ακολουθήσεινομοθετική   ρύθμιση (Φεβρουάριος    2006) για τη σύσταση και λειτουργία των Τοπικών Συμβουλίων Νέων ΔημοτικώνΚοινοτικών και Νομαρχιακών Συμβουλίων Νέων) σε όλους τους Δήμους, Κοινότητες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας.

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ

Σύμφωνα με νόμο που ψηφίσθηκε από τα δύο μεγάλα κόμματα στη Βουλή των Ελλήνων, το ΥπουργείοΕθνικής Παιδείας    και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας/Διοίκησης καιΑποκέντρωσης   με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, θεσμοθέτησαν τη σύσταση καιλειτουργία   Τοπικών Συμβουλίων Νέων (δημοτικών   και κοινοτικών) σε όλους τους δήμους και κοινότητεςτης χώρας.

Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων αποτελούν το συμμετοχικό φορέα, ο οποίος εξασφαλίζει στους νέους, ηλικίας από 15 έως 28 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του οικείου δήμου ή κοινότητας, τη δραστηριοποίηση τους στα τοπικά κοινά.

Μέσω της λειτουργίας των Τοπικών Συμβουλίων Νέων επιτυγχάνεται η εξάπλωση των δημοκρατικώναρχών και η προβολή των αναγκών των νέων. Τα Τοπικό Συμβούλια Νέων παρέχουν τη δυνατότηταστους νέους να γνωρίσουν καλύτερα την τοπική κοινωνία και τους θεσμούς της, ενώ συντελούν και στηναντιμετώπιση του     χάσματος των γενεών, αφού φέρνουν σε επαφή και διάλογο τους νέους με τις τοπικές.-εκλεγμένεςαρχές και τους επίσημους τοπικούς φορείς. Έτσι οι αιρετοί τοπικοί και περιφερειακοίεκπρόσωποι   και οι υπεύθυνοι για τη λήψη των αποφάσεων θα συζητούν τα προβλήματα των νέων και θαδρουν μαζί με τους νέουςκαι όχι μόνο για αυτούς. Θα τους βοηθούν αποτελεσματικά να υιοθετήσουν κριτική στάση απέναντι στην καθημερινή τους ζωή, με σκοπό να ολοκληρωθούν ως πολίτες.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων των νέων στα Τοπικά Συμβούλια κάθε δήμου καικοινότητας διενεργούνται με άμεση και μυστική ψηφοφορία με ενιαία ψηφοδέλτια. Οι εκλογέςπροκηρύσσονται εντός των τριών πρώτων μηνών από την έναρξή του πρώτου και του τρίτου έτους κάθεδημοτικής  η κοινοτικής Περιόδου και διενεργούνται εντός μηνός σε όλους τους δήμους και κοινότητες της χωράς. Την ευθύνη για την ομαλή οργάνωση και διεξαγωγή των εκλογών έχει το οικείο Δημοτικό ήΚοινοτικό Συμβούλιο.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, ΔημόσιαςΔιοίκησης και Αποκέντρωσης προβλέπεται ο τρόπος ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων τωνδημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων νέων, καθώς και η επιχορήγηση τους από τους προϋπολογισμούςτων δύο Υπουργείων, με εγγραφή σε ειδικό λογαριασμό του οικείου δήμου ή κοινότητας, υπέρ τωνδημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων νέων. Ο Δήμος ή η Κοινότητα, αναλαμβάνει την υποχρέωση γιατην καλή λειτουργία του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου Νέων, αντίστοιχα.

 

Όλα τα Τοπικά Συμβούλια Νέων θα συνεργάζονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, προβλέπεται ησύσταση και συγκρότηση Νομαρχιακών ΣυμβουλίωνΝέων, καθώς και η εκπροσώπηση τωνΔημοτικών, Κοινοτικών και Νομαρχιακών Συμβουλίων Νέων σε πανελλήνιο επίπεδο από την Εθνική Επιτροπή Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Για τα ελληνικά δεδομένα είναι η πιο ολοκληρωμένη κυβερνητική παρέμβαση που έχει κατατεθεί ως τώρακαι επιχειρεί μεθοδικά και ακομμάτιστα να δώσει στους νέους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη δημόσιαζωή. Αποτελεί το έναυσμα μιας νέας πολιτικής που φέρνει τους νέους οτο προσκήνιο της κοινωνίας, δίνοντας τους τη δυνατότητα εκπροσώπησης τους μέσα από μια νέα δομή συμμετοχής.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.