Στο Περτούλι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Στο Περτούλι θα λειτουργήσει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όπως ανακοινώθηκε από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκο Λέγκα σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιθήκων.

0 162

Στο Περτούλι θα λειτουργήσει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όπως ανακοινώθηκε από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκο Λέγκα σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιθήκων.

Στο Περτούλι θα λειτουργήσει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όπως ανακοινώθηκε από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκο Λέγκα σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιθήκων. Το κέντρο διεκδικούσαν και άλλοι Δήμοι του Νομού όπου μεταξύ αυτών και ο Δήμος Καλαμπάκας.

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

α) σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας μίας έως έξι ημερών για μαθητικές ομάδες σχολείων Α/θιας και Β/θιας Εκπ/σης, που τα επισκέπτονται
β) οργανώνουν και αναπτύσσουν περιφερικά, εθνικά και διεθνή θεματικά δίκτυα ΠΕ
γ) παράγουν εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές
δ) οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών Α/θιας και Β/θιας Εκπ/σης των Δ/νσεων Εκπ/σης της εμβέλειας τους, ώστε να στηριχτεί το έργο των εκπαιδευτικών στα σχολεία
ε) οργανώνουν και υλοποιούν ημερίδες, συνέδρια, συμπόσια εργαστήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με συμμέτοχη εκπαιδευτικών, επιστημόνων και εκπροσώπων φορέων που ασχολούνται με την διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης
στ) αναπτύσσουν διεθνείς συνεργασίες με εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού (εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικά δίκτυα, επιμορφωτικά σεμινάρια, παράγωγη εκπαιδευτικού υλικού, διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, εργαστηριών κλπ.)
ζ) αναπτύσσουν συνεργασίες με την τοπική κοινωνία (Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Σχολεία, Επιστημονικά Ιδρύματα, ειδικούς επιστήμονες, Μέσα Ενημέρωσης, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς για θέματα διαχείρισης του τοπικού περιβάλλοντος, εκπαίδευσης, ενημέρωσης, κατάρτισης (ημερίδες, σεμινάρια, έκδοση ενημερωτικού υλικού, προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, δράσεις προστασίας περιβάλλοντος κλπ.)
η) προωθούν την εκπαιδευτική έρευνα στους τομείς της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και την Εκπαίδευση για την Αφορία.
Προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους γενικούς και επιμέρους στόχους τους, τα ΚΠΕ μπορούν να συνεργάζονται με ειδικούς επιστήμονες, με επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα, με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, με την Αυτοδιοίκηση, με Υπευθύνους ΠΕ των τοπικών Δ/ωσεων Εκπ/σης, με εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού, τα ΠΕΚ κ.α. ανάλογα με τους στόχους και το περιεχόμενο και τις ανάγκες της κάθε μιας από τις προαναφερθείσες δράσεις.

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.