Στην «Σέντρα» ο πρόεδρος Βλαχάβας

Σε περιπέτειες μπαίνει ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Βλαχάβας Γιώργος Τσεκούρας. Αφορμή της περιπέτειας αυτής η κατασκευή του έργου υδροδότησης των ποιμνιοστασίων της Βλαχάβας από το δίκτυο ύδρευσης του χωριού. Για το έργο αυτό ο Νομάρχης Τρικάλων είχε διαθέσει ένα σημαντικό ποσό.

0 310

Σε περιπέτειες μπαίνει ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Βλαχάβας Γιώργος Τσεκούρας. Αφορμή της περιπέτειας αυτής η κατασκευή του έργου υδροδότησης των ποιμνιοστασίων της Βλαχάβας από το δίκτυο ύδρευσης του χωριού. Για το έργο αυτό ο Νομάρχης Τρικάλων είχε διαθέσει ένα σημαντικό ποσό.

Σε περιπέτειες μπαίνει ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Βλαχάβας Γιώργος Τσεκούρας.
Αφορμή της περιπέτειας αυτής η κατασκευή του έργου υδροδότησης των ποιμνιοστασίων της Βλαχάβας από το δίκτυο ύδρευσης του χωριού.
Για το έργο αυτό ο Νομάρχης Τρικάλων είχε διαθέσει ένα σημαντικό ποσό.
Φαίνεται όμως ότι ο πρόεδρος δεν ακολούθησε τις ανάλογες διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος για τέτοιες περιπτώσεις και κατασκευάζει το έργο χωρίς κάποιες εγκρίσεις.
Με απόφαση του Περιφερειάρχη το έργο διεκόπη και ο πρόεδρος παραπέμπεται για απολογία για να εξεταστεί αν παρέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα.
Έχουμε αναφέρει στο παρελθόν ότι οι σχέσεις Δημάρχου Καλαμπάκας και προέδρου Βλαχάβας δεν είναι και οι καλύτερες (μάλλον είναι οι χειρότερες).
Ο Δήμαρχος Καλαμπάκας είχε εξ αρχής αντίρρηση για την υδροδότηση των ποιμνιοστασίων, αφού και η ποσότητα του νερού στο δίκτυο ύδρευσης είναι περιορισμένο και το κόστος από το αντλιοστάσιο της Καλαμπάκας μέχρι την Βλαχάβα είναι μεγάλο.

Υπάρχει και η ανησυχία ότι ενδεχόμενη κατανάλωση νερού από τα ποιμνιοστάσια έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού στο χωριό.
Κάλεσμα σε απολογία
Με έγγραφο που απέστειλε η Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων, Περιφέρεια Θεσσαλίας και υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Φώτης Γκούπας καλείται ο πρόεδρος εντός 10 ημερών να κοινοποιήσει στην περιφέρεια έγγραφη απολογία.
«Ο Περιφερειάρχης έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση και στελέχωση της Περιφέρειας».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 142, 143, 144 του Ν. 3463/2008 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Το αριθμ. 9527/11-8-2008 έγγραφο – καταγγελία του Δημάρχου Καλαμπάκας.
4. Το με αριθμ. Πρωτ. 10720/02-09-2008 έγγραφο της ΤΥΔΚ.
ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΑΜΕ
Επειδή, σύμφωνα με την καταγγελία του Δημάρχου Καλαμπάκας προβήκατε στην κατασκευή έργων στο Τ.Δ. Βλαχάβας, χωρίς να υπάρχουν σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμπάκας, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την επιτόπια εξέταση, που διενεργήθηκε από αρμόδιο μηχανικό της ΤΥΔΚ.
Επειδή, τα έργα των ΟΤΑ κατασκευάζονται με μια ορισμένη διαδικασία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί έργων, την οποία εσείς ως Πρόεδρος του Τ.Σ. Βλαχάβας, δεν τηρήσατε, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα έγγραφα, υποπέσατε στο πειθαρχικό παράπτωμα της σοβαρής παράβασης καθήκοντος από βαριά αμέλεια, προβλεπόμενο και τιμωρούμενο από το νόμο.
Επειδή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, την πειθαρχική διαδικασία σε βάρος των Δημοτικών και κοινοτικών αρχόντων, ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, είτε μετά από καταγγελία είτε αυτεπαγγέλτως, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του παράβαση νόμου από τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ.
Αφού είδαμε
Τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 142, 143, 144 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Σας καλούμε εντός δέκα ημερών από της κοινοποίησης της παρούσας σε έγγραφη ενώπιον μας απολογία.
Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία των δέκα ημερών θα κριθείτε αναπολόγητος.
Η ποινή που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος
Η απολογία του προέδρου θα εξεταστεί από επιτροπή (πειθαρχικό Συμβούλιο) όπου συμμετέχουν ο πρόεδρος Πρωτοδίκης, δυο Πρωτοδίκες, ένας υπάλληλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ.
Η ανώτερη ποινή που ενδέχεται να επιβληθεί στον κ. Τσεκούρα είναι 6 μήνες αργία από τα καθήκοντά του (σπάνια επιβάλλεται η ανώτερη ποινή).
Στην συνέχεια αν υπάρχουν υπόνοιες ότι με τις ενέργειες του προέδρου προξενήθηκαν ζημιές (Αστικές ευθύνες), τότε μια άλλη επιτροπή θα εξετάσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Επιτροπή απαρτιζόμενη από πρόεδρο Πρωτοδίκη, τον Επίτροπο και Εκπρόσωπο της ΤΕΔΚ.
Σε νέες περιπέτειες φαίνεται πως μπαίνει ο πρόεδρος της Βλαχάβας, Γιώργος Τσεκούρας και βέβαια το μέλλον του έργου, άγνωστο.

Η ΕΡΕΥΝΑ – Βαγγέλης Γκιάτας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr