Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τους ανέργους

Από τις αρχές του Ιανουαρίου του 2008 ξεκινά από τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το ΛΑΕΚ πρόγραμμα για 250 ανέργους που βρίσκονται πλησίον της σύνταξης, ώστε να μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν.

0 116

Από τις αρχές του Ιανουαρίου του 2008 ξεκινά από τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το ΛΑΕΚ πρόγραμμα για 250 ανέργους που βρίσκονται πλησίον της σύνταξης, ώστε να μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν. Από τις αρχές του Ιανουαρίου του 2008 ξεκινά από τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το ΛΑΕΚ πρόγραμμα για 250 ανέργους που βρίσκονται πλησίον της σύνταξης, ώστε να μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν.
Το πρόγραμμα που θα ξεκινήσει από τον καινούργιο χρόνο (υποβολή αιτήσεων μετά την 1η Ιανουαρίου) αφορά στην απασχόληση 250 ανέργων που δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για την συνταξιοδότησή τους από φορέα κυρίας ασφάλισης επειδή τους υπολείπονται μέχρι 1500 ένσημα ή μέχρι πέντε χρόνια για την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης τους. Τελευταίος ασφαλιστικός τους φορέας θα πρέπει να είναι το ΙΚΑ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση να μην έχουν προβεί (οι ίδιες ή τα υποκαταστήματά τους που λειτουργούν στον ίδιο νομό) σε απόλυση προσωπικού, απασχολούμενου σε θέση αντίστοιχη με αυτήν που θα καλυφθεί μέσω του προγράμματος, κατά το εξάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής τους στο πρόγραμμα (Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση).
Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να υπαχθούν οι επιχειρήσεις που διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 2190/94 όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους. Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν οι αμιγείς ή μικτές επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.