Νέοι κανόνες χρηματοδότησης των ραδιοτηλεοπτικών φορέων

0 248

  Νέοι κανόνες χρηματοδότησης των ραδιοτηλεοπτικών φορέων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε νέα ανακοίνωση σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη χρηματοδότηση των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων. Η ανακοίνωση παρέχει ένα σαφές πλαίσιο για την ανάπτυξη των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και ενισχύει την ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τις επενδύσεις τόσο από δημόσια όσο και ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης. Η νέα ανακοίνωση αντικαθιστά την ανακοίνωση της Επιτροπής του 2001 για τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών συγκαταλέγεται η αύξηση της έμφασης στην υποχρέωση λογοδοσίας και τον αποτελεσματικό έλεγχο σε εθνικό επίπεδο, και ιδίως η διαφανής αξιολόγηση του συνολικού αντικτύπου των νέων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης που χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο.

Οι κύριες αλλαγές στη νέα ανακοίνωση αφορούν:
• τον εκ των προτέρων έλεγχο των σημαντικών νέων υπηρεσιών που προσφέρουν δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς (εξισορροπώντας τις επιπτώσεις αυτών των νέων υπηρεσιών στην αγορά με τη δημόσια αξία τους),
• διευκρινίσεις σχετικά με την ένταξη των συνδρομητικών υπηρεσιών στην αποστολή δημόσιας υπηρεσίας,
• τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της υπεραντιστάθμισης και την εποπτεία της αποστολής δημόσιας υπηρεσίας σε εθνικό επίπεδο,
• την αύξηση της οικονομικής ευελιξίας για τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

Η ανακοίνωση έχει ως στόχο να εξασφαλίσει υψηλής ποιότητας δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες σε διάφορες τεχνικές πλατφόρμες, από το Διαδίκτυο έως τις οθόνες σε δημόσιους χώρους. Επιπλέον, οι πολίτες και οι ενδιαφερόμενοι φορείς στην Ευρώπη θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν την άποψή τους σε δημόσιες διαβουλεύσεις πριν αρχίσει να διατίθεται στην αγορά οποιαδήποτε νέα υπηρεσία από τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Τέλος, ως φορολογούμενοι, οι πολίτες θα επωφεληθούν από την αύξηση των υποχρεώσεων λογοδοσίας, της διαφάνειας και της αναλογικότητας στη χρήση των δημόσιων πόρων στον τομέα αυτό.

Η έκδοση της ανακοίνωσης πραγματοποιείται κατόπιν ευρείας δημόσιας διαβούλευσης και στηρίζεται στις θεμελιώδεις αρχές που εξαγγέλλει το πρωτόκολλο του ʼμστερνταμ όσον αφορά τη χρηματοδότηση των δημοσίων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναγνωρίζει τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών στον καθορισμό της αποστολής των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και επικεντρώνεται στο καθήκον της Επιτροπής να διατηρεί τον υγιή ανταγωνισμό. Το πρωτόκολλο της συνθήκης του ʼμστερνταμ καθιστά σαφές ότι το σύστημα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κοινωνίας. Εγγυάται το δικαίωμα των κρατών μελών να χρηματοδοτούν τη δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία, εφόσον η χρηματοδότηση αυτή παρέχεται για την εκπλήρωση του στόχου της δημόσιας υπηρεσίας, έτσι όπως την έχει θεσμοθετήσει, οριοθετήσει και οργανώσει κάθε κράτος μέλος, και εφόσον η χρηματοδότηση αυτή δεν επηρεάζει τις συναλλαγές και τον ανταγωνισμό εντός της ΕΕ.

Το κείμενο της απόφασης δημοσιεύεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr