Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας – Συνεδρίαση την Δευτέρα 2 Φερβρουαρίου

Συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου το βράδυ στις 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε μια σειρά, αρμοδιότητάς του. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι 14 και αναγράφονται παρακάτω.

0 99

Συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου το βράδυ στις 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε μια σειρά, αρμοδιότητάς του. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι 14 και αναγράφονται παρακάτω.

Συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου το βράδυ στις 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε μια σειρά, αρμοδιότητάς του. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι 14 και αναγράφονται παρακάτω:

1. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
2. Προγραμματισμός προσλήψεων εποχικού προσωπικού και συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2009.
3. Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών Δήμου Καλαμπάκας.
4. Περί γνωμοδοτήσεως επί του περιεχομένου της έκθεσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, του εργαστηρίου Αγιογραφιών και Αρχυροχοΐας, στη θέση «Αηλιάδες» στην Καλαμπάκα.
5. Περί γνωμοδοτήσεως επί του περιεχομένου της προμελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Κτηνοτροφική μονάδα» στη θέση «Αμμούδες» του Δ.Δ. Αύρας.
6. Επέκταση Φ.Ο.Π.
7. Αίτηση Χουχουρέλου Γεώργιου.
8. Αίτηση Τούλα Παναγιώτη.
9. Αίτηση Λάμπρου Κοράκη.
10. Αίτηση Καρακαντά Ελένη.
11. Αίτηση Ζάρα Αθανασίου.
12. Αίτηση του Εθνικού – Βράχος Καστρακίου.
13. Αίτηση της VODAFONE.
14. Επιχορήγηση του Δήμου προς τα Νομικά Πρόσωπα ΠΟΔΚ & ΑΟΔΚ. 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.