Γραφείο Τουρισμού Καλαμπάκας στη Διεύθυνση Τουρ. Ανάπτυξης

Μεταξύ των τμημάτων που θα στελεχώσουν τη διεύθυνση Τουριστικής Ανάπτυξης Τρικάλων, σύμφωνα με την τροποποίηση-κωδικοποίηση του εσωτερικού οργανισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων, προβλέπεται και η λειτουργία Γραφείου Τουρισμού Καλαμπάκας, με βασικό στόχο την εκπόνηση προγραμμάτων έργων και μέτρων τουριστικής ανάπτυξης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού.

0 252

Μεταξύ των τμημάτων που θα στελεχώσουν τη διεύθυνση Τουριστικής Ανάπτυξης Τρικάλων, σύμφωνα με την τροποποίηση-κωδικοποίηση του εσωτερικού οργανισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων, προβλέπεται και η λειτουργία Γραφείου Τουρισμού Καλαμπάκας, με βασικό στόχο την εκπόνηση προγραμμάτων έργων και μέτρων τουριστικής ανάπτυξης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού.

Μεταξύ των τμημάτων που θα στελεχώσουν τη διεύθυνση Τουριστικής Ανάπτυξης Τρικάλων, σύμφωνα με την τροποποίηση-κωδικοποίηση του εσωτερικού οργανισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων, προβλέπεται και η λειτουργία Γραφείου Τουρισμού Καλαμπάκας, με βασικό στόχο την εκπόνηση προγραμμάτων έργων και μέτρων τουριστικής ανάπτυξης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού. Επίσης στις βασικές λειτουργίες του παραπάνω γραφείου είναι και η εφαρμογή προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα για την υποστήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και την προβολή της περιοχής Καλαμπάκας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τουριστικής Ανάπτυξης, που συστήνεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων, ανάγονται σε θέματα που αφορούν στην εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης του νομού και ιδιαίτερα τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και την προβολή του νομού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε συνεργασία με τον EOT και άλλους φορείς σε θέματα τουρισμού.
Τη Διεύθυνση Τουριστικής Ανάπτυξης συγκροτούν το Τμήμα Προγραμματισμού και Ορθολογικής Τουριστικής Ανάπτυξης, το Τμήμα Τουριστικής Προβολής και Διεθνών Σχέσεων, το Γραφείο Τουρισμού Καλαμπάκας και τέλος το Γραφείο Διοίκησης.
Προβολή και διεθνείς σχέσεις
Το Τμήμα Τουριστικής Προβολής και Διεθνών Σχέσεων,
επιμελείται τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της ΝΑ σε τουριστικές εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις προβολής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Επιμελείται, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας – Διεθνών Σχέσεων, την προετοιμασία, οργάνωση και τεχνική υποστήριξη εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων και άλλης παρόμοιας μορφής εκδηλώσεων προβολής που αφορούν στον τουρισμό.
Επιμελείται επίσης το σχεδιασμό, παραγωγή και αναπαραγωγή του έντυπου, ηλεκτρονικού και άλλου υλικού προβολής του νομού, καθώς και τη διανομή του μέσω των τουριστικών εκθέσεων, εκδηλώσεων ή φορέων.
Επιμελείται τη διαρκή ηλεκτρονική προβολή της Ν.Α. μέσω ιστοσελίδας ή καταχωρίσεων σε ψηφιακούς κόμβους προβολής.
Επαφές με δημοσιογράφους
Αναπτύσσει επαφές με δημοσιογράφους και άλλους διαμορφωτές της κοινής γνώμης (opinion leader) για την προβολή του τουριστικού προϊόντος του νομού και την έκδοση Δελτίων Τύπου και άρθρων.
Διαθέτει ενημερωτικό υλικό και πληροφορίες για το τουριστικό προϊόν του νομού σε κάθε ενδια(ρερόμενο δη-μοσιογράφο, τουριστικό επιχειρηματία, επισκέπτη ή φο-ρέα, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο και με την προϋπόθεση ότι καλύπτεται από τα οικονομικά και ποσοτικά πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού υλοποίησης της αντίστοι-χης ενέργειας.
Συνεργάζεται στενά με τη Διεύθυνση Οικονομικού της ΝΑ για την παρακολούθηση και υλοποίηση των πληρωμών των δαπανών, για την υλοποίηση του ετήσιου σχεδίου τουριστικής προβολής.
Επιμελείται την προετοιμασία, οργάνωση και τεχνι-κή υποστήριξη εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων και άλλης παρόμοιας μορφής εκδηλώσεων που οργανώνει η ΝΑ
Τέλος οργανώνει δίκτυο δημοσιογράφων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και τους ενημερώνει συνεχώς, κυρίως ηλεκτρονικά, για την πορεία του νομού σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου.

"Η ΕΡΕΥΝΑ" 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.