Βατοπέδι και στην Καλαμπάκα;

Αντίστοιχη με την περίπτωση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους, τηρουμένων βέβαια των αναλογιών, μπορεί να χαρακτηρισθεί, η αγωγή που είναι προγραμματισμένη να εκδικαστεί τη Δευτέρα ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου, Τρικάλων. Την αγωγή κατέθεσε η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Μετεώρων και αφορά αναγνωριστική κυριότητα ενός δασοκτήματος ολικής έκτασης 27 χιλ. στρεμμάτων στην περιοχή όπου συναντώνται οι δήμοι Καλαμπάκας Τυμφαίων και Χασίων.

0 147

Αντίστοιχη με την περίπτωση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους, τηρουμένων βέβαια των αναλογιών, μπορεί να χαρακτηρισθεί, η αγωγή που είναι προγραμματισμένη να εκδικαστεί τη Δευτέρα ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου, Τρικάλων. Την αγωγή κατέθεσε η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Μετεώρων και αφορά αναγνωριστική κυριότητα ενός δασοκτήματος ολικής έκτασης 27 χιλ. στρεμμάτων στην περιοχή όπου συναντώνται οι δήμοι Καλαμπάκας Τυμφαίων και Χασίων.

Αντίστοιχη με την περίπτωση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους, τηρουμένων βέβαια των αναλογιών, μπορεί να χαρακτηρισθεί, η αγωγή που είναι προγραμματισμένη να εκδικαστεί τη Δευτέρα ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου, Τρικάλων.
Την αγωγή κατέθεσε η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Μετεώρων και αφορά αναγνωριστική κυριότητα ενός δασοκτήματος ολικής έκτασης 27 χιλ. στρεμμάτων στην περιοχή όπου συναντώνται οι δήμοι Καλαμπάκας Τυμφαίων και Χασίων.
Να πούμε ότι η αγωγή στρέφεται κατά του δήμου Καλαμπάκας ο οποίος δια του δημάρχου και των νομικών του συμβούλων καλείται τη Δευτέρα 6-10-08 να παρουσιαστεί στο πολυμελές πρωτοδικείο Τρικάλων ώστε να αντικρούσει τους ισχυρισμούς της Μονής και να καταθέσει τις δικές του θέσεις. Βεβαίως για τους Καλαμπακιώτες αλλά και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής το φαινόμενο δεν είναι πρωτόγνωρο δεδομένου ότι και στο παρελθόν και επί του παρόντος οι διεκδικήσεις δασοκτημάτων, οικοπέδων χωραφιών κλπ από τις Ιερές Μονές είναι γνωστές.
Ωστόσο, αποτελεί άξιο προσοχής το γεγονός της επιμονής της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Μετεώρων να οδηγήσει την αγωγή Αναγνωριστική κυριότητας στο δικαστήριο για να εκδικαστεί εν όσο η Ελλάδα ολόκληρη συγκλονίζεται από τις αποκαλύψεις για τις δραστηριότητες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Ωστόσο, τον λόγο έχει η δικαιοσύνη να αποφανθεί για το δίκαιο ή όχι της μονής και όχι εμείς που απλά φωτίζουμε τα πράγματα.
Από τουρκοκρατίας
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αγωγή αρχίζει με την «από την εποχή της Τουρκοκρατίας…» προκειμένου να στοιχειοθετήσει τα επιχειρήματά της περί της νομής και κατοχής του εν λόγω δασοκτήματος.
Βεβαίως ούτε αυτοκρατορικά χρυσόβουλα ή πατριαρχικά συγγίλια μνημονεύονται αλλά μόνο η εποχή της Τουρκοκρατίας απ’ όπου το συγκεκριμένο δάσος, όπως ισχυρίζεται η μονή, περιήλθε στην κυριότητά της.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να δοθεί η ιδιαίτερη σημασία ακριβώς γιατί θυμίζει τους ισχυρισμούς της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους όσον αφορά δικές της διεκδικήσεις στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα η αγωγή της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Μετεώρων αναφέρει:
«…Από την εποχή της Τουρκοκρατίας και προ του έτους 1840, περιήλθεν εις εμέ κατά αποκλειστικήν κυριότητα, νομήν και κατοχήν στο δασοαγρόκτημα «ΒΛΑΧΑΒΑ», ολικής εκτάσεως 27.191,840 στρεμμάτων, οριζόμενον γύρωθεν με οικισμούς Ψηλώματος, Καστρακίου, Καλαμπάκας και Αύρας του Δήμου Καλαμπάκας και Δημοτικό Διαμέρισμα Καλλιθέας και οικισμού Αγίας Τριάδος του Δήμου Τυμφαίων.
Από της κατά τα ως άνω περιλεύσεως του ως άνω δασοαγροκτήματος, ασκούσα επ’ αυτού όλες τις πράξεις νομής και κατοχής που αρμόζουν στον κύριο, συνεχώς και αδιαλείπτως έως του έτους 1923, βόσκοντας επ’ αυτού τα αιγοπρόβατά μου, μισθώνοντας τις γεωργικές εκτάσεις σε τρίτους, κόπτοντας ξυλεία για τις ανάγκες της Μονής και επιβλέποντας συνεχώς τούτο από τυχόν καταπατήσεώς του από οιονδήποτε τρίτο, καταστάς έτσι κυρία τούτου και κατά τις διατάξεις περί χρησικτησίας του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου, δια τις υπέρ σαρακονταετούς εξουσίασης αυτού, συμπληρωθείσης προ της 12-9-1915, με διάνοια κυρίου, έχοντας την ειλικρινή πεποίθηση ότι με την άσκηση της νομής στο ως άνω ακίνητο δεν προσβάλλω δικαίωμα τρίτου ήτοι καλή τη πίστη…».
Στη συνέχεια της αγωγής ουσιαστικά αναφέρονται μια σειρά νόμοι, προεδρικά διατάγματα και διοικητικές πράξεις που ωστόσο συνθέτουν ανάγλυφα το πρόβλημα της χώρας με τα Μοναστηριακά διακατεχόμενα κλπ, που ποτέ δεν έλυσαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις για να φθάνουμε σήμερα εν έτι 2008 να συμβαίνουν όλα όσα συγκλονίζουν την Ελλάδα και τους Έλληνες. Πάντως οι κάτοικοι όλων αυτών των περιοχών είναι ανάστατοι.
Οι λόγοι της αγωγής
Στους λόγους που αναφέρονται στην αγωγή η Ι. Μονή Αγίας Τριάδος αναφέρει μεταξύ άλλων:
«…Η ενέργεια της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων και οι εκδοθείσες υπό του Ελληνικού Δημοσίου πράξεις διάθεσης καθώς και οι ενέργειες των πρώην Κοινοτήτων Αύρας και Βλαχάβας και ήδη Δημοτικών Διαμερισμάτων του εναγομένου ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ γιατί:
1. ΠΑΡΑΒΙΑΣΕ ευθέως τον βασικό σκοπό και όρο που θέτουν οι διατάξεις του Συντάγματος του Ν.Δ. 2185/52 και της σύμβασης, της χρησιμοποίησης των παραδιδομένων κτημάτων αποκλειστικά για αποκατάσταση ακτημόνων και όχι για άλλους σκοπούς όπως η εκμετάλλευση για προσπορισμό εσόδων του ΟΤΑ.
2. Καταχώρησε το κτήμα στο βιβλίο κτηματολογίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης των πρώην Κοινοτήτων Αύρας και Βλαχάβας και ήδη Δημοτικών Διαμερισμάτων του εναγομένου, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, η εγγραφή σ’ αυτό των κτημάτων της ανωτέρω κατηγορίας, ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι η εγγραφή στο βιβλίο δεν αποτελεί ούτε προβλέπεται συστατικό ή αποδεικτικό στοιχείο της κυριότητας του ακινήτου, αλλά έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σαφώς δεν επηρεάζει το νομικό καθεστώς της έκτασης και φυσικά η εγγραφή δεν δημιουργεί νόμιμο τίτλο.
3. Επελήφθη αναρμοδίως της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του δάσους καθόσον από καμία διάταξη δεν προβλέπεται παρέμβαση των ΟΤΑ στη διαχείριση και το έργο της αποκατάστασης των ακτημόνων στα κτήματα που προορίζονται για το σκοπό αυτό.
4. Συνετάγησαν για το επίδικο δάσος διαχειριστικές μελέτες (τα έτη 1974, 1982, 1992 και 2003) αν και γνώριζε το ιδιαίτερο καθεστώς που το διέπει. Επειδή κατά την πορεία εφαρμογής της σύμβασης είχαν προκύψει όμοια προβλήματα σε άλλα κτήματα σε σχετικό ερώτημα των Δασικών Υπηρεσιών το Ν.Σ.Κ. μ ετην υπ’ αριθμ. 331/1999 γνωμοδότησή του, γενομένη δεκτή από το ν. Υπουργό Γωργίας με την αριθμ. 99308/30-6-99, διαταγή, δέχεται ότι η καταγραφή δάσους στους πίνακες Α΄ που προσαρτήθηκαν στην από 18-9-1952 Σύμβαση ΔΕΝ ΕΠΑΓΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΥΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΛΟΓΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.
Ενόψει της νέας αυτής θέσεως του Ελληνικού Δημοσίου και του δεδομένου ότι το επίδικο αποτελεί ΚΥΡΙΟ ΔΑΣΟΣ εξαιρούμενο της συμβάσεως ζήτησα με την από 29-1-2001 ΑΙΤΗΣΗ προς τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων, την ανάληψη της διαχείρισης του επιδίκου δάσους από εμένα.
Η Ιερά Μονή δεν περιλαμβάνεται στις Ιερές Μονές που συμβλήθηκαν με το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το ν. 1811/1988 και μετά την ισχύ του άρθρου 55 υτου ν. 2413/1996 η διαχείριση του εν λόγου δάσους αναλήφθηκε από εμέ.
Επειδή κατά τα παραπάνω, από των αποτάτων χρόνων και προ του έτους 1840, ως προηλέχθη, ασκούσα απάσας τας δηλωτικάς της κυριότητας, νομής και κατοχής μου πράξεις και κατέστην κυρία, νομεύς και κάτοχος του ανωτέρω δάσους, το τοιούτον δικαίωμά μου αμφισβητείται ήδη υπό του εναγόμενου Δήμου, καθ’ όσον εάν και εζήτησα να επέχει πλέον από την διαχείριση τούτου ως ανήκον εις εμέ, αμφισβητεί το δικαίωμα της κυριότητός μου επί του επιδίκου δάσους και συνεχίζει την κάρπωση αυτού, επερχομένης ούτω βλάβης εις εμέ.
Επειδή η αξία του επιδίκου ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 800.000 ευρώ η δε εικοσαετής πρόσοδός του εις το ποσό των 400.000 ευρώ.
Επειδή η παρούσα αγωγή μου είναι νόμιμος και βάσιμος
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Και τα κατά την συζήτηση προστεθησόμενα και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου.
ΕΞΑΙΤΟΥΜΑΙ
Την παραδοχή της παρούσης αγωγής μου, ως νομίμου και βασίμου, επί τω τέλει και ίνα δια την εν τω ιστορικώ αιτία, αναγνωρισθώ κυρία του εν τω ιστορικώ της παρούσης λεπτομερώς περιγραφομένου δάσους και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην δικαστική μου δαπάνη.
Εν Τρικάλοις τη 22 Φεβρουαρίου 2008
Οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι

Πηγή Η ΕΡΕΥΝΑ

{loadposition mag} 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.