Αξιολόγηση Χρήστη: / 19
ΧείριστοΆριστο 
Διαβάστηκε 162652 φορές

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ της περιοχής και όχι μόνο......


 

·          ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ.......................................................... 199

·          ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ…………………........................................................... ..100

·          ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΤΡIΚΑΛΩΝ................................. 24310 27303

·          ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλ. Κέντρο...... 24310 27211

·          ΕΡΥθΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ............................... 150/2431027430

·                            ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

·          Τηλ. Κέντρο.............................. ....2431 Ο 45100

·          ΑΣθΕΝΟΦΟΡΟ............................................. 24310 32222

·          ΕΚΑΒ................... ,..................................................................... 166

·          ΕΛΠΑ........................................................................... 104

·          EXPRESS SERVICE......................................................154

·          ΔΕΗ...................................................... 125/2431 Ο 27281

·          ΟΤΕ Γενικές πληροφορίες........................................ 134

·          ΟΤΕ Πληροφορίες καταλόγου πόλης..................... 131

·          ΒΛΑΒΕΣ ΟΤΕ................................................................ 121

·          ΔΕΥΑΤ............................................................. 24310 76711

·          ΕΛ. ΤΑ............................................................ .24310 27415

·          ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ......................... .24310 77047

·          ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ.............................................. ...24310 79120

·          ΚΤΕΛ............................................................. 24310 73130-1

·          ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ……………………………………...... 24310 76650-2

·          ΚΤΕΟ................................................................. 24310 35852

·          ΤΕΛΩΝΕΙΟ....................................................... 2431 Ο 39752

·          ΟΣΕ........................................................ 24310 27529- 27214

·                                                        ΤΑΧΙ

·          ΡΑΔΙΟ ΤΑΧI...................... 24310 33991-33992-33111-22111

·          ΣΤΑΘΜΟΣ Α.................................................... .24310 31000

·          ΣΤΑΘΜΟΣ Β....... ............................................ .24310 31555

·          ΣΤΑΘΜΟΣ Γ.................................................... .2431 Ο 24888

·          ΣΤΑθΜΟΣ Ε........................................................ 24310 22221

·          ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤ....................................................2431 Ο 27779

·          ΦΟΡΤΟΤΑΞΙ....................................................... 24310 77577

·          Τρίκυκλα............................................................ 24310 25111

·          ΤΑΧΙ Καλαμπάκας.................................. 24320 22310.22822

·          Νοσοκομείο Περ/κό Πανεπιστημιακό Λάρισας

·          Τηλ.Κέντρο........................................................ 241 Ο 617000

·                                      Πολυϊατρεία ΙΚΑ τρικάλων

·          Τηλ. Κέντρο........................................................ 2431 Ο 46561

·          Διευθυντής...................................................... …24310 74159

·          Δασαρχείο Τρικάλων

·          Τηλ. Κέντρο..........................................................2431031269

·          Δ/ση Δασών Καλαμπάκας

·          Δασάρχης…………………………………....…….24320 22415

·          Δ/ση τοπικής Αυτοδιοίκησης

·          Τηλ. Κέντρο.................................................... 24310 76081

·          Διευθυντής....................................................... 24310 76126

·          ΤΥΔΚ............................................................... 2431 Ο 28069

·          Επίτροπος Ελεγκτικού συνεδρίου.................... 24310 25744

                       Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων

                    Νομάρχης.............................................................24310 27445

·          Γραφείο τύπου....................................................24310 35106

·          Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης........................... ..24310 46350

·          Δ/νση Αγροφυλακής............................................24310 46124

·          Δ/ΣΗ Α'θΜIΑΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗΣ...............................24310 46314

·          Δ/ΣΗ Β'ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗΣ............................ 24310 46360